Na skroty Home Analizy wytrzymałościowe Analizy przepływów Ekspertyzy Pomiary tensometryczne Midas Serwis 24 Kontakt
PL ENG

Dolnośląski Bon na Innowacje

„Dolnośląski Bon na Innowacje” to wyjątkowa szansa dla przedsiębiorstw z Dolnego Śląska na nawiązanie rzeczywistej współpracy z jednostkami naukowymi. Projekt wspiera prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych przez jednostki naukowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (w formie projektów celowych).

Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje zarówno wsparcie o charakterze doradczym/eksperckim, jak i wsparcie finansowe. Realizowane działania przyczynią się do rozwoju innowacji w sektorze MŚP w postaci ulepszeń produktów, usług lub procesów, powstałych w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych.

FORMY WSPARCIA:

Usługa badawczo-rozwojowa
Finansowanie prac B+R ukierunkowane na uzyskanie innowacyjnych efektów wdrożeniowych. Wsparcie udzielane na zakup usługi badawczo-rozwojowej mającej na celu np. opracowanie lub udoskonalenie istniejącej technologii lub wyrobu przedsiębiorstwa, wykonanie testów laboratoryjnych bądź badań certyfikacyjnych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, czy przeprowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji procesu/produktu. Wysokość dofinansowania pojedynczej usługi (bonu) wyniesie maksymalnie 18 tys. zł. Każde przedsiębiorstwo będzie mogło skorzystać z jednego bonu.

Audyt technologiczny
Audyt pozwala zdiagnozować potrzeby badawcze i technologiczne firmy oraz możliwości aplikowania o Dolnośląski Bon na Innowacje.

Konsultacje i doradztwo
Przedsiębiorca otrzymuje wsparcie w poszukiwaniu odpowiednich zespołów naukowych, spośród których sam wybierze konkretnego wykonawcę badań.

W ramach projektu przy współpracy z Politechniką Wrocławską stworzyliśmy innowacyjny bezprzewodowy system rejestrujacy dane pomiarowe z miejsc trudnodostępnych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którego skład wchodzi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

Dolnośląski Bon


26668 wydrukowanych stron
4 lata na rynku
10560 wypitych kaw
244 zrealizowanych projektów
12 inżynierów