Na skroty Home Analizy wytrzymałościowe Analizy przepływów Ekspertyzy Pomiary tensometryczne Midas Serwis 24 Kontakt
PL ENG

Kluczowy Stażysta

KLUCZOWY STAŻYSTA II EDYCJA to projekt stanowiący pomost pomiędzy dolnośląskim biznesem, a lokalną sferą nauki. Jego głównym celem jest wsparcie współpracy na linii biznes – nauka oraz ułatwienie transferu wiedzy pomiędzy obiema sferami.

Zasadniczą osią projektu jest skojarzenie ze sobą podmiotów z obu grup i doprowadzenie do możliwości odbycia stażu przez naukowców w wybranych przedsiębiorstwach. Pożądane jest, aby były to przedsiębiorstwa nowoczesne, innowacyjne, wdrażające nowe technologie i aktywne w sferze poszukiwania nowych rozwiązań. W celu optymalnego skojarzenia firm i naukowców została powołana do życia Rada Naukowa Projektu, w skład której weszli przedstawiciele uczelni wyższych z terenu Wrocławia.

Dodatkowym komponentem projektu są szkolenia praktyczne, jakie zostaną zorganizowane dla jego uczestników. Będą one dotyczyły takich tematów jak komercjalizacja wiedzy naukowej, prowadzenie firm typu spin off/out, prawa autorskie, wdrażania innowacji czy ochrony patentowej.

Firma KOMES Piotr Harnatkiewicz wzięła udział w projekcie „ KLUCZOWY STAŻYSTA dolnośląskie - II edycja” realizowanym przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  

Projekt jest finansowany z Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla Współpracy Sfery Nauki i Przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


26668 wydrukowanych stron
4 lata na rynku
10560 wypitych kaw
244 zrealizowanych projektów
12 inżynierów