Na skroty Home Analizy wytrzymałościowe Analizy przepływów Ekspertyzy Pomiary tensometryczne Midas Serwis 24 Kontakt
PL ENG
Znaczenie pomiaru drgań budynków - 2018-04-23

Każda konstrukcja budowlana jest narażona na różnego rodzaju drgania i oddziaływania dynamiczne. Mimo, że czasem są one nieodczuwalne i nie zagrażają bezpośrednio życiu osób, które przebywają w danym budynku, należy je regularnie monitorować. Tylko w ten sposób możemy określić, jak duży jest wpływ drgań na konkretny budynek oraz ocenić bezpieczeństwo jego eksploatacji. Nasza firma oferuje pomiar drgań i wibracji gruntów, obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich różnego typu.

Szkodliwość drgań i ich analiza

Wyróżniamy pięć stref szkodliwości drgań. Strefa I jest nieszkodliwa dla budynku i pozwala na jego normalne użytkowanie. Strefa II charakteryzuje się niską szkodliwością dla konstrukcji. Można ją rozpoznać po rysach w tynkach. Strefa III objawia się bardziej skomplikowanymi pęknięciami, które bezpośrednio przyczyniają się do osłabienia struktury, zmniejszając nośność budynku. Strefa IV cechuje się poważnymi uszkodzeniami murów, co powoduje poważne zagrożenie dla osób przebywających w obiekcie. Strefa V to drgania, które grożą zawaleniem budynku i w pełni wykluczają jego użytkowanie.

Najnowsze rozwiązania inżynierskie pozwalają na szczegółową analizę i ocenę szkodliwości drgań. Dzięki dokładnej diagnostyce można określić wpływ wibracji na konstrukcję obiektu, jego wyposażenie oraz użytkowników. Nasi inżynierowie zajmują się między innymi przeprowadzaniem profesjonalnych pomiarów, jak pomiar drgań pozwalających na rzetelną ocenę stanu budynku, gruntu lub konstrukcji. Specjalistyczna aparatura zapewnia wiarygodny wynik, na podstawie którego można rozpocząć eliminację drgań i modernizację obiektu.

Normy oceny drgań

Żeby precyzyjnie określić stopień narażenia osłabieniem konstrukcji lub zawaleniem budynku, najczęściej stosujemy dwie normy: niemiecką DIN 4150-3 (Structural Vibration Part3: Effect of vibration on structures) oraz polską PN-B-02170: 1985 (ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki). Każde zlecenie traktujemy indywidualnie i zawsze dobieramy taką normę, która w rzeczowy sposób umożliwi przeprowadzenie pomiaru. Zależy nam, żeby nasi Klienci otrzymywali szczegółowe wyniki badania, dlatego oprócz rzeczywistych pomiarów drgań i wibracji, przeprowadzamy także kompleksowe symulacje komputerowe.

Pamiętajmy, że wyłącznie dokładna weryfikacja otrzymanych wyników pozwala na wdrożenie właściwego postępowania i usunięcie potencjalnego zagrożenia. Drgania stale wpływają na budynki i ludzi w nich przebywających. Dlatego należy regularnie przeprowadzać specjalistyczny pomiar drgań oraz ekspertyzy.


26668 wydrukowanych stron
4 lata na rynku
10560 wypitych kaw
244 zrealizowanych projektów
12 inżynierów