Na skroty Home Analizy wytrzymałościowe Analizy przepływów Ekspertyzy Pomiary tensometryczne Midas Serwis 24 Kontakt
PL ENG

Laboratorium Biznesu

Informujemy, iż firma KOMES Piotr Harnatkiewicz jest Przedsiębiorstwem przyjmującym na staż w ramach projektu „Laboratorium biznesu”, który jest współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

kapitał ludzki efs

 

Celem projektu jest rozwinięcie efektywnej współpracy między nauką a biznesem poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w latach 2013/2014 staży dla 20 pracowników naukowych w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Obszar tematyczny staży dotyczy takich dziedzin jak:

     • nauki medyczne,

     • technologie środowiskowe,

     • technologie pomiarowe

     • technologie informacyjne i komunikacyjne.

Grupa docelowa: 

     • Pracownicy naukowi jednostki naukowej, zgodnie z przepisami Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (art.43)

     • Pracownicy naukowi i / lub naukowo-dydaktyczni uczelni, zgodnie z przepisami Ustawy o zasadach finansowania nauki

     • Przedsiębiorstwa, mające siedzibę  na terenie Dolnego Śląska


26668 wydrukowanych stron
4 lata na rynku
10560 wypitych kaw
244 zrealizowanych projektów
12 inżynierów