Na skroty Home Analizy wytrzymałościowe Analizy przepływów Ekspertyzy Pomiary tensometryczne Midas Serwis 24 Kontakt
PL ENG

Piotr Harnatkiewicz

Piotr Harnatkiewicz

Założyciel i Prezes Zarządu KOMES Sp. z o.o., urodzony w 1982 roku w Wałczu. W roku 2001 rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Od 2003 roku studiował na Indywidualnym Toku Studiów realizowanym przez Politechnikę Wrocławską.

W roku akademickim 2005-2006 był na stypendium w ramach programu Socrates na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu. Jednocześnie odbywając praktykę w biurze konstrukcyjnym firmy Competent Engineering GMBH w Wels/Austria, gdzie uczestniczył w projekcie budowy pojazdu ATV dla firmy KTM.

Studia ukończył z IV wynikiem w konkursie Top10 na Wydziale Mechanicznym PWr w 2006 roku broniąc 2 prace dyplomowe – jedną z zarządzania produkcją, drugą z budowy maszyn.

W latach 2006 - 2010 uczestnik Studiów Doktoranckich w Zakładzie CAD w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Zdobyta w Austrii wiedza stanowiła punkt wyjściowy do prac badawczych prowadzonych w kolejnych latach. Głównym celem podjętych badań były zagadnienia oceny trwałości zmęczeniowej elementów poddanych niskocyklowym wieloosiowym stanom naprężenia.

Jest autorem 42 publikacji artykułów, referatów krajowych i zagranicznych, w tym 9 artykułów międzynarodowych z listy filadelfijskiej. Ponadto jest autorem 2 rozdziałów w książkach i 16 opracowań dla przemysłu. Jego artykuły są cytowane w licznych międzynarodowych czasopismach.

Realizował międzynarodowe projekty badawcze ściśle współpracując z naukowcami z Wydziału Mechanicznego Politechniki Kijowskiej m.in. przy projektach dotyczących wyznaczania wytrzymałości resztkowej elementów elektrowni atomowych znajdujących się na Ukrainie.

W czasie ostatnich 5 lat brał udział w 15 projektach badawczych, rozwojowych i celowych oraz kilkudziesięciu zleceniach dla przemysłu. Aktualnie współpracuje z naukowcami z Zakładu CAD Politechniki Wrocławskiej, z naukowcami z Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej oraz z badaczami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Współautor akredytacji PCA o metodykę badawczą przednich układów zabezpieczających w pojazdach silnikowych, z wykorzystaniem metody elementów skończonych zgodnie z Dyrektywą 2005/66/WE. Jest to pierwsza w Polsce i prawdopodobnie również w Europie akredytacja przyznana uczelni wyższej pozwalająca wykonywać badania bezpieczeństwa przednich układów zabezpieczeń w pojazdach samochodowych z wykorzystaniem MES.

W roku 2010 otrzymał stypendium START z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, jako pierwsza osoba na Wydziale Mechanicznym PWr i jeden z nielicznych doktorantów PWr. W roku 2011 otrzymał po raz drugi stypendium START z FNP jako pierwszy doktorant w historii uczelni. Był stypendystą programów „Grant” i „Młoda Kadra” finansowanych z UE oraz 3 krotnie otrzymał nagrodę Rektora PWr za wyniki w nauce.

Od początku kariery akademickiej bardzo zaangażowany w działalność społeczną na rzecz środowiska doktorantów w regionie i Polsce. Był przedstawicielem doktorantów w Zespole Ekspertów ds. Projektu LIDER realizowanego przez NCBiR, przedstawicielem doktorantów w Głównej Komisji ds. Młodzieży FSNT-NOT, w latach 2008/2009 członek Komisji Rewizyjnej KRD, w latach 2008/2009 przewodniczący Dolnośląskiej Rady Doktorantów oraz wieloletni członek Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej.

Jego najważniejszym osiągnięciem naukowym jest rozprawa doktorska pn: „Metoda oceny trwałości zmęczeniowej elementów maszyn”. Obecnie jest inżynierem ze stopniem naukowym doktora w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn w specjalności metody obliczeniowe w projektowaniu ustroi nośnych maszyn.


26668 wydrukowanych stron
4 lata na rynku
10560 wypitych kaw
244 zrealizowanych projektów
12 inżynierów