Drgania

Pomiary drgań i wibracji

Oferujemy: 

1. POMIARY DRGAŃ GRUNTÓW, KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH, OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 

   ♦ drgania lokalne i globalne

   ♦ pomiary odporności na wstrząsy, udary i wibracje

   ♦ drgania sejsmiczne

   ♦ Pomiar drgań budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych
 

Zebrane informacje pozwalają na:

 

   ♦ określenie wpływu wibracji na konstrukcje powstałych w wyniku prac budowlanych, działalności górniczej

   ♦ określenie wpływu drgań na obiekty i grunty, powstałych w skutek pracy maszyn roboczych

   ♦ określenie wpływu drgań przenoszonych przez grunt na obiekt (budynek, most,)

   ♦ określenie wpływu wibracji na użytkowników i wyposażenie budynków

   ♦ określenie wpływu drgań emitowanych przez urządzenia zainstalowane w obiektach przemysłowych na ich konstrukcję

   ♦ określenie wartości drgań sejsmicznych na terenach przeznaczonych pod inwestycje

   ♦ oceny oraz prognozy stopnia uszkodzenia spowodowanego wibracjami
 

Do oceny wpływu drgań na obiekty stosujemy najczęściej normy:

   ♦ DIN 4150-3 Structural Vibration Part3: Effect of vibration on structures

   ♦ PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
 

Dysponujemy nowoczesną, specjalistyczną aparaturą do badań rzeczywistych oraz bogatym zapleczem laboratoryjnym.

 

2. POMIARY DRGAŃ MASZYN I URZĄDZEŃ

 

   ♦ drgania lokalne i globalne

   ♦ pomiary odporności na udary, wstrząsy i wibracje

   ♦ pomiar drgań układów napędowych

   ♦ ekspertyzy; oceny stanu technicznego (historia - stan obecny - prognoza)

   ♦ pomiary rozruchowe – pomiary drgań maszyn nowych i regenerowanych

   ♦ pomiary poziomu drgań bezwzględnych oraz względnych (całodobowy monitoring stanu konstrukcji)

   ♦ pomiary drgań względnych wałów (przesunięcie osi czopa wału)

   ♦ pomiary układów wirujących; pomiary stanu podpór łożyskowych; pomiary prędkości obrotowej

   ♦ diagnostyka drganiowa stanu maszyn i urządzeń
 

 Badania wykonujemy dla wielu typów maszyn i urządzeń:

 

   ♦ turbozespoły: wodne, parowe

   ♦ pompy, sprężarki, wentylatory

   ♦ silniki

   ♦ wielkogabarytowe maszyny przemysłowe   ♦ konstrukcje inżynierskie

Dysponujemy bezprzewodowym systemem umożliwiającym pomiar drgań i wibracji w miejscach trudno dostępnych!

 

3. POMIARY INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH, RUROCIĄGÓW i UKŁADÓW POMOCNICZYCH

 

   ♦ pomiary drgań lokalnych i globalnych

   ♦ analizy przyczyn występowania drgań

   ♦ lokalizacja miejsc występowania drgań

   ♦ pomiary wibracji (analizy stanów wibracyjnych)

   ♦ drgania sejsmiczne

   ♦ oceny stanu technicznego (historia - stan obecny - prognoza)

   ♦ optymalizacja konstrukcji i opracowanie zaleceń eksploatacji

   ♦ porównanie projektowych wartości obliczeniowych z rzeczywistymi

 

Uzupełnieniem rzeczywistych pomiarów drgań i wibracji prowadzonych na obiektach są kompleksowe symulacje komputerowe, dzięki którym możemy ująć zachowanie drgań np. całego elementu jak i pojedynczych części obiektów. Analiza zebranych podczas pomiarów drgań danych pozwala m.in. na:

   ♦ ocenę bezpieczeństwa użytkowania badanego elementu

   ♦ weryfikację uzyskanych wyników w odniesieniu do norm

   ♦ dokładną analizę drgań, dzięki której można zastosować ewentualne poprawki konstrukcji

   ♦ rozwiązanie problemów z prawidłowym działaniem maszyn, które często są niewidoczne gołym okiem

Potrzebujesz naszych usług?

Powiedz nam o swoich potrzebach, a my przygotujemy ofertę.

Napisz do nas

Infolinia