Aktualności
16 Styczeń 2019

KOMES WATER Sp. z o.o.

Biuro Projektów Hydrotechnicznych

Od połowy 2018 roku pod marką KOMES WATER dzielimy się wiedzą, wdrażamy i rozwijamy nowe technologie również w szerokiej branży usług hydrotechnicznych. 
Ideą jest podejmowanie i rozwiązywanie projektów nietypowych.

KOMES WATER działa w takich dziedzinach jak:

  • Inżynieria wodna i środowiskowa
  • Wody gruntowe i ochrona wód
  • Koordynacja sieci
  • Modelowanie hydrauliczne i pomiary przepływu
  • Ekspertyzy techniczne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na nowej stronie internetowej! 
www.komeswater.pl