Aktualności
28 Marzec 2019

Wygoda pracy jest ważniejsza, niż może się wydawać

Metoda elementów skończonych to dziś jedno z podstawowych rozwiązań umożliwiających skrócenie czasu pochłanianego przez badania nowo wprowadzanych do produkcji konstrukcji, a jednocześnie podniesienie ich precyzji. Czas ten okazuje się jednak coraz cenniejszy i sama zdolność do poddania modelu różnorodnym wirtualnym testom to już od dawna za mało. Szansę na przewagę nad konkurencją będzie miał ten, kto jest w stanie robić to szybko.
Wygoda pracy jest ważniejsza, niż może się wydawać

Dobrze wybierz oprogramowanie

Wybór narzędzi, jakie oddamy w ręce osób zajmujących się pracami badawczymi, musi być poprzedzony rzetelną analizą istniejących, w związku z podejmowanymi przez dany zespół czy inną jednostkę pracami, potrzeb. Dobieramy więc odpowiednie pakiety, tak, by zakup ten mógł być możliwie najbardziej efektywnym. Inną rzeczą wartą uwagi jest oczywiście kwestia wsparcia, jakiego będziemy mogli oczekiwać ze strony sprzedawcy – to jeden z wielu powodów, dla którego Komes Sp. z o.o. jest w tym zakresie dużo lepszym partnerem od np. wielu przedsiębiorstw, których podstawą działalności jest tylko handel oprogramowaniem.

Mogłoby się wydawać, że skoro liczne dostępne na rynku programy do badania obiektów za pomocą analizy MES bazują na kilku znanych od bardzo dawna kodach źródłowych i działają w taki sam sposób, na niczym więcej skupiać się nie trzeba. Tymczasem pozostaje jeszcze jedna kwestia, która może przesądzić o tym, czy uda nam się osiągnąć maksymalną efektywność pracy.

Dostarczamy najlepsze narzędzia

Dzięki znacznemu wzrostowi wydajności komputerów, jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat, nawet złożone obliczenia nie muszą trwać bardzo długo. Aby jednak w ogóle ich dokonać, najpierw trzeba ustalić ich przedmiot, określić obiekt badań. To jest podstawowa sfera, w której praca konkretnego fachowca ma ogromne znaczenie i może przesądzić o tym, czy uzyskane wyniki i sformułowane na ich podstawie wnioski będą poprawne i pozwolą istotnie udoskonalić przygotowywany projekt.

Czas, jaki pochłaniany jest przez przygotowywanie geometrii a następnie modelu dyskretnego bywa bardzo długi. Z pozoru nieistotne różnice w sposobie wykonywania poszczególnych czynności mogą więc, ze względu na rozmiar niezbędnych nakładów tego rodzaju pracy, zdecydować o jej efektywności.

Program Midas NFX pozostawia w tym zakresie daleko w tyle inne propozycje. Jego twórcy m.in. zapewnili użytkownikom łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji, wyeliminowali częstą konieczność przeskakiwania pomiędzy modułami, zapewnili należytą czytelność ikonom, czy zadbali np. o odpowiedni sposób wybierania węzłów. Wszystko to sprawia, że jak żaden inny program do MES, Midas NFX przyczynia się do skrócenia czasu niezbędnego do tego, by wszechstronnie przebadać powstający projekt, co daje jego posiadaczowi istotne przewagi.