Projekty

Analiza CFD

Midas NFX CFD - rozwiązanie kompletne!

 


FLUID FLOW ANALYSIS


Przepływ wewnętrzny oraz zewnętrzny jest niezwykle istotny by zweryfikować dynamiczne właściwości produktów (samochody, samoloty), by zrozumieć charakterystykę chłodzenia (elementy elektroniczne) lub zweryfikować odporność na wiatr (panele słoneczne). Midas NFX CFD zapewnia wszystkie narzędzia niezbędne do zweryfikowania przepływów zewnętrznych lub wewnętrznych. 

Internal Flow Analysis

Symulacje przepływów wewnętrznych są przydatne do określenia problemów projektowych niemożliwych do wychwycenia bez użycia symulacji CFD. Zrozumienie charakterystyk przepływu takich jak np. prędkość wewnątrz produktu, pozwala weryfikować strefy, w których prędkość jest większa i powoduje np. uszkodzenia mechaniczne lub jest zbyt mała i powoduje tworzenie zastałych obszarów płynu co w konsekwencji może spowodować osiadanie niepożądanych cząstek wewnątrz produktu. Midas NFX CFD zapewnia wszystkie rodzaje wyników wymaganych do oceny zachowania się płynu w produkcie: prędkość, ciśnienie, gradient ciśnienia, lepkość, gęstość, energia kinetyczna i inne. Interface w Midas NFX CFD jest taki sam jak w strukturalnym NFX, co umożliwia łączenie wyników CFD z analizą strukturalną i uzyskiwanie cennych informacji o zachowaniu produktu.

External Flow Analysis

Symulacje przepływów zewnętrznych są istotne dla zrozumienia właściowści aerodynamicznych i rozkładów ciśnień na produkcie. Kosztowne eksperymenty w tunelach aerodynamicznych można odtwarzać w bardzo prosty sposób za pomocą Midas NFX CFD i mieć pewność co do wydajności produktu. Midas NFX CFD został wykorzystany np. do rozwiązania krytrycznych problemów wynikłych ze względu na niereguralną konstrukcję  dla Stadionu Olimpijskiego w Kuwejcie. W tym konkretnym przypadku standardowe obciążenie wiatrem zgodnie z kodami nie znalazło zastosowania i tylko analiza CFD dostarczyła wymaganych informacji. Dzięki analizie CFD obciążenie wiatrem zostało pomyślnie zweryfikowane i uzyskano cenne informacje projektowe, które pozwoliły znacznie obniżyć koszty.

Szczegóły tutaj


Dla symulacji przepływów zewnętrznych, oprócz standardowych rodzajów wyników wymaganych do oceny zachowania się medium poza produktem, dostępnych jest 13 modeli turbulencji.

Particle Analysis

Wiele urządzeń i procesów przemysłowych obejmuje płyn i cząstki w jednym systemie, w którym niezbędna jest wiedza na temat interakcji między cząstkami a płynem. Typowymi przykładami są: filtracja, mieszanie ciało stałe - ciecz, powlekanie natryskowe. Dzięki analizie cząstek można analizować cały ruch cząstek wewnątrz płynu i ich interakcje z płynem.
 

 

THERMAL FLOW ANALYSIS
 

Analiza z transferem ciepła zazwyczaj jest realizowana, gdy rozprzestrzenianie się medium wokół obiektu nie jest jednolite, a wymaga szczegółowego zbadania. Bardzo ważnymi typami analizy do weryfikacji zmian temperatury w połączeniu z zachowaniem medium jest konwekcja wymuszona oraz naturalna. Zjawiska te często występują w urządzeniach elektrycznych (np.: LED) gdy zachodzi konieczność badania wydajności chłodzenia powietrzem i jego wpływu na środowisko zewnętrzne.

Forced Convection Analysis

Konwekcja wymuszona zachodzi wtedy gdy, ruch ciepła jest wywołany przez wentylator, wiatr lub chłodziwo. Zazwyczaj jest to ruch niejednolity i związany z ruchem medium. Wymuszone chłodzenie można analizować za pomocą midas NFX CFD w ustalonej lub przejściowej analizie CFD, a części stałe można rozpatrywać w połączeniu z płynem, by dokładnie ocenić szybkość chłodzenia i temperatury wewnątrz modelu. midas NFX CFD daj możliwość bezpośredniego wprowadzenia danych wejściowych z krzywych wentylatorów dostarczanych przez producentów, co znacznie upraszcza proces analizy i zmniejsza złożoność modelu obliczeniowego. 
 Natural Convection Analysis

Analiza zjawiska konwekcji naturalnej pozwala zrozumieć właściwości aerodynamiczne i rozkład ciśnienia indukowanego przez medium na obiekcie. Za pomocą oprogramowania można w prosty sposób odwzorować kosztowne ekperymenty realizowane w tunelach aerodynamicznych. W midas NFX CFD zaimplementowano 13 modeli turbulencji. Analiza zjawiska konwekcji naturalnej zapewnia wyniki niezbędne do projektowania termicznego produktów przeznaczonych do tzw. normlanych warunków życia.   

Potrzebujesz naszych usług?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie.

Napisz do nas

Infolinia

+48 534 909 020 - Sprzedaż oprogramowania