Projekty

Analiza dynamiczna

Analiza dynamiczna opisuje procedurę która służy do weryfikowania zachowania struktur, w których istotną rolę odgrywają:

 • masa,
 • zjawisko bezwładności
 • tłumienie


Ogólnie przyjęło się, iż w projektowaniu produktów wymagane są cztery podstawowe typy analizy dynamicznej:

 • modalna,
 • zmienna w czasie,
 • częstotliwościowa
 • drgań losowych.

 

  Analiza modalna

 • odgrywa kluczową rolę w dynamice strukturalnej, gdy weryfikowane lub projektowane elementy podlegają obciążeniom wibracyjnym lub cyklicznym
 • określa istotne czynniki, które umożliwią pogląd na zachowanie komponentu podczas obciążenia dynamicznego: częstotliwość drgań własnych - częstotliwość z jaką struktura posiada tendencję do wibrowania oraz postaci modalne - opisuje zdeformowany kształt elementu przy określonej częstotliwości drgań własnych

Analiza liniowa zmienna w czasie

 • służy do weryfikowania i projektowania konstrukcji poddawanych obciążeniom udarowym oraz zmiennym w czasie np: drzwi i zderzaki samochodowe, zawieszenia samochodowe, telefony
 • ukazuje zachowanie komponentów poddanych wzbudzeniu zmieniającemu się w czasie
 • umożliwia przeglądanie sekwencji wyników dla wybranego kroku czasowego

Analiza częstotliwościowa

 • ukazuje odpowiedź komponentu na harmoniczne wzbudzenie o znanej częstotliwości
 • szeroko stosowana do wykrywania i niwelowania reakcji rezonansowej
 • bardzo popularna przy weryfikacji elementów obrotowych
 • wyniki można przeglądać m.in. jako: przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie i naprężenie dla każdej częstotliwości

Analiza spektrum odpowiedzi

 • technika weryfikowania odpowiedzi komponentu na przejścowe wzbudzenia, które zawierają wiele częstotliwości
 • alternatywa dla analizy zmiennej w czasie
 • wykorzystywana przy projektowaniu elementów poddawanych obciążeniom sejsmicznym
 

Analiza drgań losowych

 • wykorzystywana przy trudnych do sklasyfikowania wzbudzeń dynamicznych
 • obciążenia opisane są za pomocą funkcji PSD - historia obciążeń w czasie
 

Analiza nieliniowa zmienna w czasie

 • Implicit - dla zjawisk długofalowych w niskich częstotliwościach
 • Explicit - dla zdarzeń krótkotrwałych, uderzeń

 

Potrzebujesz naszych usług?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie.

Napisz do nas

Infolinia

+48 534 909 020 - Sprzedaż oprogramowania