Analiza drgań

Na poziomie eksperckim wykonujemy analizę drgań oraz świadczymy usługi z zakresu pomiarów drgań i wibracji. Dzięki kompleksowości oferowanych przez nas usług jesteśmy w stanie wykonać zlecenie od zaplanowania i przeprowadzenia pomiarów, aż po wykonanie analizy drgań i zaprezentowanie wyników w postaci opracowania. Do precyzyjnie wykonanej analizy drgań wykorzystujemy specjalistyczne programy inżynierskie (m.in. HBM nCode GlyphWorks, FlexPro Weisang GmbH, ARTeMIS Modal, Siemens LMS TestExpress), a analizy opieramy o powszechnie obowiązujące standardy i normy.

Wykonujemy analizę drgań:

 1. Naturalnych/ niewymuszonych (bez udziału tłumienia) – analiza modalna;

 2. Wymuszonych (rurociągi i konstrukcje) oraz odpowiedz konstrukcji na drgania pochodzące od maszyn (silniki, prasy, sprężarki);

 3. Sejsmicznych/ parasejsmicznych - response spectrum (spektrum odpowiedzi);

 4. Odpowiedzi konstrukcji budynku - pochodzące od ruchu ulicznego (samochodowego, tramwajowego, kolej);

 5. Wpływu drgań na ludzi;

 6. Konstrukcji maszyn - pochodzące od przejazdów testowych lub rzeczywistych przejazdów;

 7. Drgań losowych (random vibration analysis);

Analizy przeprowadzamy w:

 1. domenie częstotliwości;

 2. domenie czasu;

Analizy drgań wykonujemy w oparciu o wytyczne m.in. norm i standardów np:

 1. PN-B-02170-2016-12P, PN-B-02171-2017-06P;

 2. API 618;

 3. ISO 10816, ISO 20816, ISO 20643, ISO 4866, DIN 4150;

 4. VDI 3838;

 5. DIN 4150;

 6. VC;

oraz wiele innych. Istnieje możliwość wykonania pomiarów wg. wytycznych Zamawiającego.

W zakresie analiz i pomiarów drgań usługi wykonujemy m.in. dla:

 1. Inżynierii lądowej;

 2. Przemysłu kolejowego i drogowego;

 3. Branży kosmicznej i lotniczej;

 4. Branży energetycznej;

 5. Przemysłu wodnego (morskiego);

 6. Przemysłu wojskowego;

 7. Branży budowlanej;

 8. Branży chemicznej i petrochemicznej w strefach zagrożonych wybuchem;

 9. Jednostek samorządu terytorialnego;

Analiza drgań obejmuje szereg obliczeń analitycznych opartych o pomiary drgań, wibracji oraz koncepcji teoretycznych. Otrzymane wibrogramy umożliwiają określenie czy uzyskane wyniki badań są zgodne z wytycznymi normowymi oraz porównanie ich ze standardem.

 

Usługi wykonujemy na poziomie eksperckim!  
Zachęcamy za zapoznania się z ofertą świadczonych przez nas usług!

Potrzebujesz naszych usług?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie.

Napisz do nas

Infolinia

+48 534 909 020