Analizy Zmęczeniowe

Na poziomie eksperckim wykonujemy weryfikację trwałości zmęczeniowej konstrukcji przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych.

Do prawidłowego wymiarowania trwałości zmęczeniowej wykorzystujemy specjalistyczne programy inżynierskie (m.in. MIDAS NFX, CAE Limit, SDC Verifier), a obliczenia opieramy o wymagania stawiane przez renomowane jednostki notyfikowane.
 

Wykonujemy analizy zmęczeniowe na podstawie wytycznych m.in. norm i światowych standardów:

 1. FEM 1.001;

 2. EN 12663, EN17149;

 3. DVS1612, DVS1608;

 4. FKM;

 5. Eurokod 3, Eurokod 9;

 6. USN;
   

W zakresie weryfikacji trwałości zmęczeniowej wykonujemy obliczenia m.in. dla:

 1. Przemysłu kolejowego;

 2. Branży kosmicznej i lotniczej;

 3. Branży energetycznej;

 4. Przemysłu wodnego (morskiego);

 5. Przemysłu transportowego;

 6. Przemysłu wojskowego;


Prawidłowe wykonanie obliczeń zmęczeniowych z wykorzystaniem MES, wymaga ustalenia charakterystyki obciążeń eksploatacyjnych materiałów oraz rzetelnie wykonanej oceny własności mechanicznych badanego materiału. W procesie weryfikacyjnym zalecaną praktyką jest wykonanie pomiarów obciążeń lub ustalenie rzeczywistego scenariusza oddziaływań zmęczeniowych. Dobrze wykonana analiza pozwala uchronić konstrukcję przed uszkodzeniem oraz zniszczeniem wywołanym obciążeniami występującymi nisko lub wysoko cyklowo. Ponadto pozwala to przewidzieć okres czasu bezinwazyjnej pracy konstrukcji.

Usługi wykonujemy na poziomie eksperckim!  

Zachęcamy za zapoznania się z ofertą świadczonych przez nas usług!

Potrzebujesz naszych usług?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie.

Napisz do nas

Infolinia

+48 534 909 020