Blog
22 Styczeń 2020

Firma KOMES członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy od 2011 roku!

Już od 9 lat aktywnie działamy jako członek społeczności Zachodniej Izby Gospdoarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy!


ZIG to organizacja samorządu gospodarczego, powołana dla reprezentowania i ochrony interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów. Ideą izby jest upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, a także dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijania współpracy z samorządami, podmiotami zagranicznymi oraz innymi organizacjami. Izba zrzesza blisko 400 firm z regionu, które współpracują na wielu płaszczyznacz (w zakresie innowacji, zrównoważonego rozwouju itp.)

Dziękujemy za dotychczasową wieloletnią współpracę z nadzieją na równie owocną w przyszłości!