Blog
30 Październik 2019

KOMES Sp. z o.o. pierwszym komercyjnym użytkownikiem ARTeMIS Modal PRO w Polsce!

Przedstawiciele firmy KOMES Sp. z o.o. w dniach 29-30 października br., wzięli udział w szkoleniu (odbywającym się w Danii u producenta programu) dotyczącym prowadzenia eksperymentalnej i operacyjnej analizy modalnej w programie ARTeMIS Modal PRO. Dzięki nabytej wiedzy i możliwościach, które daje program, KOMES Sp. z o.o. jako pierwsza firma komercyjna w Polsce będzie miała możliwość wykonywania pomiarów wykorzystując nowoczesne metody oparte o analizę modalną.
ARTeMIS Modal PRO to zaawansowane narzędzie służące do przeprowadzania analizy modalnej i modalnego rozwiązywania problemów inżynierskich (oprogramowanie jest przeznaczone do analizy - OMAEMAODS SHM).

Szerzej o programie: http://www.svibs.com/