Blog
1 Październik 2020

Pierwsza pomoc nie jest nam obca!

Dnia 30 września 2020 roku w KOMES szkoliliśmy się z pierwszej pomocy. Instruktorami była Pani Małgorzata oraz Pan Maciej. Dzięki ich doświadczeniu w pracy jako ratownicy medyczni, instruktorzy przekazali nam ogrom wiedzy teoretycznej i praktycznej. Nauczyliśmy się, jakie są przyczyny oraz jak reagować na nagłe zatrzymanie krążenia ze szczególnym uwzględnieniem łańcucha przeżycia. Wykonaliśmy szereg praktycznych ćwiczeń z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci. Nakładaliśmy opatrunki poszkodowanym, nauczyliśmy się jak ułożyć osobę w pozycji bocznej bezpiecznej  (bocznej ustalonej) oraz jak postępować w sytuacji stresowej podczas wypadku. Szkolenie było podzielone na 3 części.

W pierwszej części szkolenia dowiedzieliśmy się jak ocenić stan poszkodowanego, udrożnić drogi oddechowe, ocenić oddech poszkodowanego, wezwać pomoc, ocenić oznaki krążenia, postępować przy niedrożności dróg oddechowych, ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej (bocznej ustalonej) oraz nauczyliśmy się jak prawidłowo używać defibrylatora zewnętrznego.

W części drugiej zajęliśmy się urazami zewnętrznymi. Wiemy jak prawidłowo przeprowadzić wywiad SAMPLE. Omówiliśmy rodzaje urazów i jak z nimi postępować. Po merytorycznym wstępie przeszliśmy do ćwiczeń, podczas których wykonaliśmy różne rodzaje opatrunków oraz blokad w zależności od rodzaju urazu (poparzenie, złamanie, skręcenie itp.). Ps: Duże brawa dla Pana Macieja, za wykonaną charakteryzację i świetną inscenizację sytuacji stresowej.


W części trzeciej mówiliśmy o urazach wewnętrznych spowodowanych upadkami z wysokości itp. Wykonaliśmy szereg ćwiczeń z zakresu podjęcia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia (np.: wyciąganie poszkodowanego z samochodu w sytuacji zagrażającej życiu).
 


Na zakończenie poruszyliśmy problematykę aspektów prawnych dotyczących udzielenia pierwszej pomocy. 
Bogaci w nową wiedzę jesteśmy przygotowani do udzielenia pomocy osobie, która tego potrzebuje. Pamiętajmy, nasza szybka reakcja ratuje życie!


Z góry dziękujemy naszym instruktorom Pani Małgorzacie i Panu Maciejowi za przekazaną wiedzę oraz centrumratownictwa.com za przygotowanie szkolenia.

Polecamy!