Blog
9 Czerwiec 2020

Szkolenie z efektywnej pracy zespołowej w KOMES!

W dniu 4 czerwca w siedzibie KOMES we Wrocławiu miało miejsce szkolenie z –„Efektywnej pracy zespołowej". Szkolenie miało na celu usprawnienie procesów i optymalizację działań w zakresie pracy zespołowej w firmie. Prowadzącym był Pan Artur Płonka specjalista ds. komunikacji.
 

Szkolenie podzielone było na 2 części- warsztatową i zadaniową. 
W części warsztatowej omówiliśmy zagadnienia związane z efektywną pracą zespołową, zarządzaniem kryzysowym, komunikacją wewnętrzną oraz technikami związanymi z rozwiązywaniem konfliktów wewnątrz zespołów. Nabyliśmy także wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu współpracy grupowej, wzajemnej motywowacji oraz poruszyliśmy temat budowania jakości w firmie poprzez współdziałanie na poziomie zespołu.
 
 

W części zadaniowej wykonaliśmy kilka ćwiczeń wymagających zaangażowania nie tylko umysłowego, ale i fizycznego :-). Dzięki wspólnym zadaniom uświadomiliśmy sobie, że sukces można osiągnąć, jedynie pracując zespołowo!

Dzięki praktycznej i warsztatowej formie szkolenia nabyliśmy nowe umiejętności i kompetencje, które z sukcesem wykorzystamy w naszej codziennej pracy.