Projekty

Granty na doradztwo-ZIT WrOF–RPO 1.3.2

 
Tytuł projektu: Usługa doradcza dotycząca wdrożenia systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO/IEC 17025:2017 w przedsiębiorstwie Komes, w zakresie pomiarów drgań i pomiarów naprężeń własnych

Cel projektu: Podniesienie standardu świadczonych usług w oparciu o wdrożenie normy ISO/IEC 17025:2017 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Norma stanowi zbiór wymagań w zakresie systemu zarządzania wraz z wymaganiami określającymi kompetencje personelu i zaplecze techniczne laboratoriów w zakresie m.in. pomiarów i badań. Implementacja normy w przedsiębiorstwie w ramach usługi doradczej stworzy podstawy do ubiegania się o uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Wartość projektu: 25 700,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 21 845,00 PLN

Potrzebujesz naszych usług?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie.

Napisz do nas

Infolinia

+48 534 909 020 - Sprzedaż oprogramowania