Projekty

Aktualności
16 Marzec 2022

Analiza wytrzymałości doraźnej urządzenia ciśnieniowego jakim jest komora chłodnicy – Midas NFX 2021.

Do przeprowadzenia analizy MES wykorzystano środowisko programu – Midas NFX 2021, którego resellerem jest firma KOMES.
 

Obliczenia wytrzymałościowe zostały wykonane w zakresie mechaniki liniowej z wykorzystaniem metody numerycznej MES dla kwadratowej komory chłodnicy. Na potrzeby obliczeń została wykorzystana norma PN-EN 13445-3:2021-10 oraz PN-EN 10028-2:2017-09. Do przeprowadzenia analizy MES wykorzystano środowisko komercyjnego programu – Midas NFX 2021. Komory obciążono ciśnieniem wewnętrznym równym ciśnieniu projektowemu oraz ciśnieniu próby, króćce zostały obciążone siłami oraz momentami zgodnie z dostępną dokumentacja.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na określenie wytężenia konstrukcji komory przy zadanych obciążeniach pochodzących od ciśnienia wewnętrznego, ciężaru własnego elementów analizowanego urządzenia, jak również dla różnych kombinacji obciążeń króćców.

Wszystkich zainteresowanych zakupem lub przetestowaniem oprogramowania MIAS NFX zapraszamy do kontaktu - biuro@komes.pl lub +48 71 305 07 58.