Projekty

Aktualności
6 Kwiecień 2021

Duże przedsięwzięcie za nami! Wykonaliśmy ekspertyzę wpływu drgań na ludzi i budynki przy ulicy Ratajczaka w mieście Poznań.

W ramach działań prowadzących do realizacji zadania inwestycyjnego -” Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka”, miasto Poznań zleciło nam (firmie KOMES Sp. z o.o.) wykonanie ekspertyzy w zakresie określenia wpływu przewidywanych drgań pochodzących od pojazdów komunikacji tramwajowej i autobusowej na ludzi i budynki występujących w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji.

  


W skład ekspertyza wchodziło wykonanie badań pomiarowych i analiz obliczeniowych. Finalnie wykonane prace zawierały opinię określającą potencjalny wpływ drgań i ewentualne środki zaradcze. Badania i analizy obejmowały ciąg ulic Ratajczaka i Żołnierzy Niezłomnych na odcinku od ulicy 27 Grudnia i Plac Wolności do ulicy Stanisława Matyi.
Na podstawie wykonanych prac wydano zalecenie wprowadzenia wibroizolacji torowiska w systemie tożsamym jak dla Zakresu 1 – Program Centrum tj. ulica św. Marcin na odcinku pomiędzy ulicą Gwarą a ulicą Ratajczaka. Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć pogorszenia komfortu użytkowania i stanu technicznego budynków w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej trasy. Planowana inwestycja nie będzie stwarzać negatywnych skutków zakresie występowania drgań pochodzących od nowo-projektowanego odcinka trasy tramwajowej.
 

 

O inwestycji szeroko pisały lokalne media: