Aktualności
8 Listopad 2019

MES dla Praktyków – MIDAS MeshFree, MIDAS NFX i CAE LIMIT – RELACJA

W dniach 5-6 listopada 2019 roku odbyła się konferencja MES dla Praktyków połączona z certyfikowanymi warsztatami z oprogramowania – MIDAS MeshFree, MIDAS NFX oraz CAE LIMIT. W konferencji wzięło udział około 40 – inżynierów oraz naukowców. Wydarzenie było wspólną inicjatywą firm KOMES Sp. z o.o., CAE Simulation & Solutions oraz MIDAS IT.

Konferencję otworzył CEO firmy KOMES – Piotr Harnatkiewicz, który przywitał przybyłych gości, prelegentów oraz przedstawicieli firm współorganizujących wydarzenie – z firmy CAE Simulation & Solutions – Nikolausa Friedla i Bernharda Böhma, natomiast z firmy MIDAS IT  – Piotra Stępnia. Dzień I - 05.11.2019 | PANEL  1.
Pierwszą prezentację zaprezentował przedstawiciel firmy MIDAS IT. Pokazał obszary działalności firmy oraz opowiedział o zaletach korzystania z oprogramowania MIDAS. Podkreślił, że software firmy przyczynił się do powstania znanych budowli takich jak: Burdż Chalifa czy Stadion Narodowy (Orle Gniazdo) w Pekinie.
Kolejny etap wystąpienia dotyczył – MIDAS NFX oraz MIDAS MeshFree: Frenemies? Prezentacja udowodniła, że dwa programy pozornie ze sobą konkurujące mogą kooperować i być optymalnym rozwiązaniem dla firm inżynierskich badających szerokie spektrum zagadnień.
Piotr Stępień na zakończenie swojej prezentacji szeroko przedstawił nową wersję MIDASA MeshFree 4.0, który swoją premierę miał pod koniec września br.
MIDAS MeshFree nowe funkcje w wersji 4.0:
- nowy intuicyjny interfejs
- automatyczny update geometrii
- dodanie materiałów hiperelastycznych
- dodana funkcja nieliniowości geometrycznej
- nowe opcje generowania siatki
- porównywanie wyników pomiędzy projektami

Na zakończenie pierwszego panelu Bartłomiej Łukosz przedstawiciel firmy Spetech Sp. z o.o., jako polski użytkownik programu MIDAS MeshFree pokazał projekty, które były realizowane w programie MIDAS MeshFree.

W przerwie kawowej pomiędzy panelami, uczestnicy konferencji z zainteresowaniem testowali urządzenia pomiarowe udostępnione na stanowisku firmy KOMES. Zaprezentowane były: Bartec Syscom MR3000, Bartec Syscom ROCK, LMS Scadas XS, Czujniki przyśpieszeń firmy PCB, Svantek 974, młotek do analizy modalnej, 4 channel measuring amplifier GSV-4, MT1-PCM Digital Radio Telemetry System for Strain Gage Applications on Rotating Shafts, układ pomiarowy Beanair, IBIS FS Interferometric Radar, układ do pomiarów światłowodowych FiSens BraggSens.PANEL 2.
Panel drugi otworzył Nikolaus Friedl, który przedstawił firmę CAE Simulation & Solutions. Następnie omówił innowacyjne rozwiązania znajdujące się w programie CAE LIMIT, w tym funkcje umożliwiające prace z normą EN 17149. Prelegent zaznaczył, że: w przeciwieństwie do podejścia opisywanego w normach DVS, w nowej normie opisano metodologię prowadzenia oceny trwałości zmęczeniowej konstrukcji bazując na podejściu kumulacji uszkodzeń. Nikolaus Friedl przeprowadził badanie studium przypadku (Case study). 
Panel zakończyła prezentacja firmy - Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz - polskich użytkowników programu CAE LIMIT. Swoje projekty przedstawili Michał Burak oraz Krzysztof Białek.PANEL 3.
W panelu trzecim swoje prace prezentowali przedstawiciele firmy KOMES.
Panel otworzył Piotr Harnatkiewicz, który omówił analizy wytrzymałościowe na przykładzie analizy konstrukcji tramwaju niskopodłogowego - oprogramowanie MIDAS, CAE LIMIT. Po prezentacji uczestnicy chętnie zadawali pytania i dyskutowali.
Kolejny projekt przedstawił Marcin Gosławski, który omawiał przykład analizy wytrzymałościowej na przykładzie korowarki - oprogramowanie MIDAS, CAE LIMIT. Prelegent pokazał możliwości pracy z konwerterem GoM - Midas do Limit.
Część merytoryczną pierwszego dnia konferencji zakończyła prezentacja Marcina Młynarczyka - Analizy wytrzymałościowe na przykładzie konstrukcji wysięgnika - oprogramowanie MIDAS, CAE LIMIT.
Pierwszy dzień konferencji podsumował Piotr Harnatkiewicz, przedstawiając specjalną ofertę dla uczestników na oprogramowanie MIDAS NFX, MIDAS MeshFree oraz CAE LIMIT.
Po konferencji uczestnicy oraz prelegenci udali się na wspólne zwiedzanie Hydropolis we Wrocławiu.
Dzień zakończył się wspólną kolacją integracyjną.Dzień II – 06.11.2019
W drugim dniu wydarzenia odbyły się dwa certyfikowane warsztaty praktyczne.
Szkolenie z oprogramowania MIDAS NFX oraz MIDAS MeshFree prowadzili: Piotr Stępień, Marcin Gosławski oraz Marcin Młynarczyk.
Szkolenie z oprogramowania CAE LIMIT prowadził Nikolaus Friedl, któremu asystował Piotr Konieczny.
Na zakończenie szkolenia Piotr Harnatkiewicz wręczył certyfikaty uczestnikom oraz podziękował współorganizatorom i uczestnikom konferencji.