Projekty

Aktualności
26 Maj 2020

MIDAS MeshFree 4.1 - 3 małe kroki do kontaktu nieliniowego.

Najnowsza aktualizacja 4.1 do programu inżynierskiego MIDAS MeshFree przyniosła długo wyczekiwaną funkcję kontaktu nieliniowego.
 

Oprogramowanie inżynierskie MIDAS MeshFree jest innowacyjnym produktem powstałym w ramach współpracy MIDAS IT oraz Samsung Electronics. Program pozwala na wykonywanie zaawansowanych obliczeń numerycznych MES i symulacji komputerowych skomplikowanych elementów w niespotykanie dotąd dokładny i szybki sposób w oparciu o metody bezsiatkowe. Z badań i analiz wynika, że wyniki MeshFree pokrywają się w 97% z wynikami tradycyjnych programów do MES. Zaznaczyć należy, że MIDAS MeshFree wykonuje obliczenia nawet o 70% szybciej od tradycyjnych programów do obliczeń numerycznych.
Metody bezsiatkowe eliminują wpływ błędu ludzkiego przy uproszczaniu geometrii oraz możliwości nadania złej jakości siatki elementów skończonych. Rozwiązania te pozwalają użytkownikowi poświęcić więcej czasu na obliczenia i zadania analityczne. MeshFree analizuje bezpośrednio trójwymiarowe modele CAD bez uproszczania części, w których generowanie elementów skończonych jest utrudnione.

Schemat pracy w MIDAS MeshFree opiera się na działaniach w 3 prostych krokach:
KROK 1
– Zdefiniowanie modelu obliczeniowego zawierającego kluczowe informacje dla analizowanego modelu. W tym kroku użytkownik wybiera rodzaj analizy, którą chce przeprowadzić. W czasie trwania importu geometrii można wykorzystać funkcję automatycznego wykrywania powierzchni kontaktu.

KROK 2 – Określenie właściwości materiałów, nadanie podpór, obciążeń oraz ustalenie celu przeprowadzenia analizy.

KROK 3 – Prezentacja oraz weryfikacja wyników obliczeń.

Kolejnym rewolucyjnym krokiem dla rozwoju programu było zaimplementowanie możliwości dodawania kontaktu nieliniowego typu „general”. Definicja określa kontakt nieliniowy jako zdarzenie fizyczne polegające na zetknięciu się dwóch ciał, wraz z możliwością rozłączenia tego styku w czasie. Do tego zetknięcia może dojść zarówno w pierwszym jak i każdym innym, dowolnym momencie analizy. Wspomniany kontakt nieliniowy używany jest najczęściej w analizach dynamicznych.

Zachęcamy do wypróbowania wersji trial programu MIDAS MeshFree lub skorzystanie z promocji urodzinowej, w której do końca maja sprzedajemy program w cenie 6 400 €.