Projekty

Aktualności
21 Wrzesień 2022

Monitoring strukturalny konstrukcji (SHM - Structural Health Monitoring)

Monitorowanie strukturalne konstrukcji pomaga inżynierom zidentyfikować wszelkie usterki lub uszkodzenia, które mogły wystąpić w konstrukcji, zanim staną się krytyczne i niebezpieczne.

Monitorowanie strukturalne w praktyce

Monitorowanie strukturalne, znane również jako SHM (Structural Health Monitoring), to proces pomiaru i kontroli integralności strukturalnej budynku lub innej dużej konstrukcji. Służy do wykrywania uszkodzeń konstrukcji, takich jak pęknięcia czy korozja, które mogą prowadzić do awarii obiektu budowlanego.

SHM jest również wykorzystywane do wykrywania zmian w obciążeniach budynków i ruchów spowodowanych trzęsieniami ziemi, osiadaniem, powodziami i innymi zdarzeniami.

W ostatnich dziesięcioleciach monitoring strukturalny stał się niezbędnym elementem konserwacji wielu typów budynków. W monitorowaniu konstrukcji, wykorzystuje się czujniki drgań i przemieszczeń do pomiaru drgań strukturalnych występujących w budynku.

Dane o wibracjach są następnie wykorzystywane do oszacowania istniejącego uszkodzenia, które można następnie skorygować, zanim będzie miało jakikolwiek inny niekorzystny wpływ na strukturę budynku lub konstrukcji będącej przedmiotem zainteresowania.

Gdzie wykonuje się monitoring strukturalny?

Monitorowanie strukturalne jest stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza, inżynieria mechaniczna i elektrownie jądrowe. Monitorowanie konstrukcji pomaga inżynierom zidentyfikować wszelkie usterki lub uszkodzenia, które mogły wystąpić w konstrukcji, zanim staną się krytyczne i niebezpieczne.

W przemyśle wytwórczym stosuje się system monitorowania strukturalnego, aby sprawdzić, czy produkt jest w odpowiednim stanie przed wydaniem, sprawdzając wagę i gęstość elementów.

System ten można również wykorzystać do przyspieszenia czasu produkcji poprzez przeprowadzanie kontroli jakości przychodzących materiałów. Proces monitorowania konstrukcji polega na wykorzystaniu różnych czujników do pomiaru częstotliwości struktury.

Jak wykonuje się monitoring strukturalny?

Urządzenia do monitorowania konstrukcji służą do wykrywania drgań w celu określenia stanu konstrukcji budynku. Zastosowanie czujników drgań nie ogranicza się jednak wyłącznie do budynków. Mogą być również używane do monitorowania integralności strukturalnej mostów, rurociągów i innych konstrukcji.

Czujniki drgań mierzą drgania pochodzące z konstrukcji i wysyłają je do centralnego miejsca, gdzie mogą być analizowane przez ekspertów. Odbywa się to w celu zidentyfikowania wszelkich oznak uszkodzeń w budynku i utrzymania bezpiecznego środowiska dla pracowników i gości. Powinniśmy również wspomnieć, że czujniki te są również używane na platformach wiertniczych, mostach i innych konstrukcjach, w których bezpieczeństwo jest priorytetem.

Czujniki drgań w monitoringu strukturalnym (SHM)

Czujniki drgań są wykorzystywane do wykrywania aktywności sejsmicznej i do przewidywania skutków klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi. Są używane w wielu różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle naftowym i gazowym, budownictwie, transporcie i produkcji do monitorowania integralności strukturalnej obiektu.

Oprócz monitorowania integralności strukturalnej, czujniki drgań dostarczają również informacji o tym, jak dobrze działa sprzęt. Czujniki wibracji wykorzystuje się do monitorowania bezpieczeństwa obiektu. Czujnik wysyła alert za każdym razem, gdy wykryje anomalię dotyczącą drgań strukturalnych budynku. 

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami, klikając w link. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia pomiarów i monitoringu strukturalnego. Jesteśmy również oficjalnym dystrybutorem czujników drgań, które wykorzystuje się w monitoringu strukturalnym. Dzięki temu możemy doradzić na każdym etapie realizacji prac. Zapraszamy do kontaktu.