Projekty

Aktualności
5 Październik 2022

Pomiar i analiza drgań maszyn

Analiza drgań maszyn pomaga zapobiegać awariom i obniża koszty eksploatacji maszyn przemysłowych oraz zapewnia długotrwałe, bezawaryjne funkcjonowanie całej produkcji.

Pomiar i analiza drgań maszyn - co warto wiedzieć

Celem każdej firmy, która wykorzystuje do pracy rożnego rodzaju maszyny produkcyjne jest utrzymanie jak najbardziej wydajnej pracy urządzeń, w jak najdłuższym czasie.

W trakcie eksploatacji maszyn, naturalnym jest fakt, że ulegają one zużyciu. Jednak prawidłowa konserwacja i wykonywanie okresowych kontroli poprawności funkcjonowania urządzeń może skutecznie wydłużyć ich wydajność i działanie na zadowalającym poziomie.

W tym celu warto wykonywać pomiary i analizę drgań maszyn przemysłowych. Czytając ten artykuł dowiesz się:

1.       Czym jest pomiar i analiza drgań?

2.       W jakim celu wykonuje się analizę drgań?

3.       Jaka jest przyczyna powstawania drgań?

4.       Jakie są skutki drgań?

5.       Dlaczego warto robić okresową analizę drgań?

6.       Jak często wykonywać okresowe pomiary drgań?

Czym jest pomiar i analiza drgań maszyn?

Wszystkie maszyny przemysłowe emitują drgania. Jest to normalne zjawisko, spowodowane pracą maszyn. Pomiar drgań wykonuje się w celu analizy możliwych nieprawidłowości w tym zakresie.

Dzięki wykonaniu analizy powstałych drgań, można w łatwy sposób rozpoznać wszelkie problemy związanie z działaniem i użytkowaniem maszyn. Pozwala to na wyeliminowanie powstałych uszkodzeń na wczesnym etapie ich występowania, dzięki czemu nie ulegają one dalszej destrukcji. Pomiar i analiza drgań maszyn pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z przestojem produkcji spowodowanym różnego rodzaju usterkami oraz ograniczeniem kosztów ich naprawy.

Wykonując pomiary należy pamiętać, że wyłącznie odpowiedni montaż czujników zapewnia otrzymanie wiarygodnych wyników. Ważne jest również zwrócenie uwagi na sprzęt, za pomocą którego wykonywanie są pomiary. Powinien on być dopasowany i odpowiednio przygotowany do rodzaju wykonywanych pomiarów.

W jakim celu wykonuje się analizę drgań?

Wszystkie odchylenia od przyjętej normy, mogą nieść za sobą poważne konsekwencje i wysokie koszty. Nieprawidłowe działanie maszyn jest realnym zagrożeniem dla poprawnego funkcjonowania całej linii produkcyjnej. Nadmierne drgania są przyczyną nieprawidłowego działania maszyn. Dlatego popularne powiedzenie, że „lepiej zapobiegać, niż leczyć” sprawdza się również w tym przypadku.

Dzięki wykonywaniu analiz generowanych wibracji, zapobiega się konieczności kosztownych napraw i przestoju produkcji, a w skrajnych przypadkach całkowitego zniszczenia maszyny.

W rezultacie analiza drgań pomaga zapobiegać awariom i obniża koszty eksploatacji maszyn przemysłowych oraz zapewnia długotrwałe, bezawaryjne funkcjonowanie całej produkcji.

Jaka jest przyczyna powstawania drgań?

Najczęstszymi przyczynami powstawania drgań w maszynach przemysłowych jest ich eksploatacja lub nieprawidłowy montaż – zarówno pojedynczych podzespołów, jak i całych maszyn.

Inną przyczyną mogą być uszkodzenia mechaniczne, takie jak na przykład uszkodzenie łożysk lub zużycie materiałów.

Zdarza się również, że za nadmierne wibracje odpowiadają błędy konstrukcyjne, co stanowi nieprawidłowe działanie, już od samego początku użytkowania.

Jakie są skutki drgań?

Skutki nadmiernych wibracji maszyn przemysłowych mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Przede wszystkim nadmierne drgania mają swoją przyczynę w nieprawidłowym funkcjonowaniu maszyn. Zbyt późne wykrycie nieprawidłowości lub całkowite ich zlekceważenie może prowadzić do poważnych uszkodzeń, które mogą być przyczyną konieczności wykonania kosztownych napraw i remontów. Jeśli nadmierne wibracje nie zostaną w porę zdiagnozowane, mogą również prowadzić do przestoju całej linii produkcyjnej i być przyczyną poważnych strat.

Poza skutkami związanymi z funkcjonowaniem maszyn i linii produkcyjnej, nadmierne wibracje maszyn mają również znaczący, negatywny wpływ na ludzki organizm.

Mogą one negatywnie oddziaływać zarówno na tkanki, jak i naczynia krwionośne. Poza tym, nieprawidłowo działające maszyny wytwarzają nadmierny hałas, który również jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia.

Długotrwałe przebywanie ludzi w niesprzyjającym środowisku pracy, może skutkować wieloma dolegliwościami zdrowotnymi i być powodem różnych chorób.

Dlaczego warto robić okresową analizę drgań maszyn?

Okresowa analiza drgań pomaga we wczesnym zdiagnozowaniu problemu nadmiernych wibracji. Wykrycie błędów w funkcjonowaniu maszyn na jak najwcześniejszym etapie, pozwala na wyeliminowanie przyczyny problemu i ograniczenie szkodliwych skutków powstałych nieprawidłowości.

W konsekwencji okresowe pomiary drgań pomagają uniknąć wysokich kosztów związanych z naprawą i remontem maszyn oraz koniecznością zatrzymania linii produkcyjnych.

Należy pamiętać, że wykonanie prawidłowej analizy drgań wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności.  Nieprawidłowe zamocowanie czujników lub brak wiedzy z zakresu odczytu otrzymanych wyników, może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji.

Okresowe wykonywanie pomiarów wibracji jest dla każdego, kto ceni sobie spokój i bezpieczeństwo, zarówno swojej firmy, jak i jej pracowników oraz kontrahentów.  

Jak często wykonywać okresowe pomiary drgań?

Częstotliwość konieczności wykonywania pomiarów drgań zależy od rodzaju i przeznaczenia maszyn i urządzeń. Nie ma jednej, stałej i określonej procedury dotyczącej wykonywania okresowych pomiarów drgań.

Niektóre maszyny będą wymagały stałego nadzoru, dla innych natomiast wystarczy określenie harmonogramu wykonywania pomiarów.

Dlatego warto już na samym początku działania produkcji, jasno określić indywidualną dla danego zakładu częstotliwość wykonywania okresowych pomiarów drgań.

Można w tym zakresie posiadać jednego, przeszkolonego pracownika, który będzie nadzorował pracę i emitowane przez maszyny drgania. Drugim sposobem jest outsourcing usług pomiarowych, czyli skorzystanie z usług firmy zewnętrznej. Oba rozwiązania są prawidłowe, a to które jest bardziej korzystne zależy od indywidualnej sytuacji firmy produkcyjnej.

Wykonywanie pomiaru drgań maszyn

Potrzebujesz wykonać pomiar i analizę drgań maszyn w swoim zakładzie? Wykonujemy profesjonalne pomiary drgań maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych. Posiadamy wysokiej klasy sprzęt pomiarowy i wysokospecjalistyczne narzędzia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie. Dlatego Komes jest jednym z liderów wykonywania pomiarów wibracji na Polskim rynku. Powiedz nam o swoich potrzebach, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę i indywidualne warunki na wykonanie pomiaru i analizy drgań i wibracji maszyn i urządzeń przemysłowych. Kliknij tutaj i skontaktuj się z a