Projekty

Aktualności
3 Sierpień 2022

Pomiary drgań budynków - wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Wyróżnia się pięć stref szkodliwości drgań na obiekty budowlane. Niektóre z nich są akceptowalne i nie mają znaczącego wpływu na budynek i jego otoczenie, inne rodzaje drgań mogą być niebezpieczne.

Pomiary drgań budynków:

Określenie przyczyny i częstotliwości drgań budynków, to istotny element bezpieczeństwa infrastruktury budowlanej. Pomiary drgań budynków pomagają określić czy emitowane wibracje mieszczą się w określonych normach i jaki mają wpływ na otoczenie.

Z tego artykułu dowiesz się:

1.       W jakim celu wykonuje się pomiary drgań budynków?

2.       Jak wygląda proces pomiaru drgania budynków?

3.       Jakie są przyczyny drgania budynków?

4.       Jakie są skutki nadmiernego drgania budynków?

5.       Jaka częstotliwość drgań jest szkodliwa dla budynków?

6.       Jak wyeliminować niepożądane drgania budynków?


W jakim celu wykonuje się pomiary drgań budynków?

Pomiar drgań wykonuje się w celu określenia wpływu wibracji na obiekty budowlane. Drgania powstają zarówno na skutek czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Wibracje budynków mogą być przyczyną wielu zagrożeń, takich jak naruszenie konstrukcji, pęknięcia murów, a w skrajnych przypadkach mogą być przyczyną katastrofy budowlanej.

Wczesne wykrycie nieprawidłowości związanych z oddziaływaniem wibracji na konstrukcje budowlane pozwala zabezpieczyć i wyeliminować powstałe zagrożenie.

Ważne jest również uświadomienie sobie, że powstałe drgania mają negatywny wpływ nie tylko na budynek, ale również na ludzi w nim przebywających. Drgania powodują obniżenie komfortu użytkowania, a w niektórych przypadkach konieczność zakazu przebywania na terenie obiektu.

Jak wygląda proces pomiaru drgania budynków?

Aby otrzymane wyniki były wiarygodne należy ściśle przestrzegać określonych procedur i wykonywać pomiary zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami. Poza tym do przeprowadzenia pomiarów należy wykorzystać specjalnie przeznaczony do tego celu sprzęt, czyli profesjonalne czujniki drgań.

Ważnym elementem wykonywanych pomiarów jest również odpowiednie umiejscowienie i zamocowanie czujników. Tylko na tej podstawie osoba przeprowadzająca pomiar może uzyskać rzetelny wynik, odzwierciedlający rzeczywistą sytuację.

Jakie są przyczyny drgania budynków?

Budynki stale ulegają oddziaływaniu, pochodzącemu z różnych źródeł. Istnieje szereg różnych czynników mających wpływ na powstawanie drgań budynków – zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Głównymi przyczynami powstawania drgań są wibracje przenoszone przez podłoże, wywołane na przykład przez natężenie ruchu samochodowego lub  komunikację publiczną, bliskością wykonywanych robót i prac budowlanych oraz związanym z tym oddziaływaniem urządzeń przemysłowych lub ciężkiego sprzętu.

Poza tym drgania powstają w wyniku eksploatacji budynków, na przykład przez użytkowanie wind, zamykanie drzwi i okien lub użytkowanie systemów grzewczych.

Jakie są skutki nadmiernego drgania budynków?

Wpływ drgań na budynek powinien zostać uwzględniony już na etapie jego projektowania. Inżynierowie powinni jasno określić możliwe źródła oddziaływujących na powstający budynek wibracji oraz przewidzieć ich skutki i zaplanować sposoby ich ograniczenia lub wyeliminowania.

Wszystkie wibracje, przekraczające ustalone normy, mogą mieć poważne konsekwencje. Drgania mogą wywoływać wiele różnych problemów i zagrożeń, w tym między innymi:

- pęknięcia murów,

- uszkodzenie konstrukcji i ścian nośnych,

- obniżenie wytrzymałości stropów,

- osuwanie budynków,

- obniżenie jakości użytkowania budynku

Poza tym drgania budynków mają negatywny wpływ na ludzi, a w skrajnych przypadkach nadmierne drgania mogą być przyczyną katastrof budowlanych.

Dlatego tak ważne jest uwzględnienie możliwości powstałych drgań i sposobów ich ograniczenia już na etapie projektu. Wyeliminowanie drgań na późniejszym etapie będzie wymagać zastosowania różnych, kosztownych rozwiązań. Poza tym nigdy nie ma gwarancji, że usunięcie drgań przekraczających normę będzie możliwe. W konsekwencji może okazać się, że budynek nie otrzyma zgody na użytkowanie.

Jaka częstotliwość drgań jest szkodliwa dla budynków?

Wyróżnia się pięć stref szkodliwości drgań na obiekty budowlane. Niektóre z nich są akceptowalne i nie mają znaczącego wpływu na budynek i jego otoczenie, inne rodzaje drgań mogą być niebezpieczne. Warto również zaznaczyć, że drgania mające wpływ na budynki, nie zawsze są odczuwalne przez ludzi.

Kwalifikacja drgań jest następująca:

1.       Strefa I – drgania, które nie są odczuwalne przez budynek,

2.       Strefa II – drgania odczuwalne przez budynek, ale nie zagrażające jego konstrukcji,

3.       Strefa III – drgania szkodliwe dla budynku (powodują pęknięcia i zarysowania),

4.       Strefa IV – drgania o dużej szkodliwości – zagrażające bezpieczeństwu ludzi,

5.       Strefa V – drgania powodujące poważne uszkodzenie budynku (budynek nie może być użytkowany).

Jak wyeliminować niepożądane drgania budynków?

Sposób usunięcia niepożądanych drgań budynków jest uzależniony od ich źródła i natężenia oraz cech całej konstrukcji.

Aby konstrukcja była bezpieczna, a użytkowanie budynku komfortowe można zastosować jedno z przykładowych rozwiązań:

- wykonanie wibroizolacji,

- zastosowanie specjalnych, elastycznych mat pomiędzy gruntem, a konstrukcją budynku,

- asfaltowanie dróg,

- ograniczenie prędkości ruchu ulicznego,

Przeprowadź z nami analizę drgań obiektu budowlanego

Specjalizujemy się w wykonywaniu pomiarów drgań budynków i analizą powstałych w tym wyniku uszkodzeń. Jeśli potrzebujesz wykonać analizę wibracji swojego obiektu, skontaktuj się z nami.

Więcej na temat naszych usług znajdziesz w zakładce – Pomiary drgań i wibracji. Wystarczy, że klikniesz w link.

Chętnie odpowiemy również na wszystkie pytania. Dlatego jeśli chcesz nas o coś zapytać skontaktuj się telefonicznie lub mailowo, używając danych kontaktowych znajdujących się pod tym linkiem.

Zapraszamy.