Aktualności
20 Październik 2020

Pomyślnie wdrożyliśmy ISO 9001:2015.

Dzięki zaangażowaniu całego Zespołu i stosowaniu rygorystycznych wytycznych w firmie udało nam się we wrześniu 2020 roku pomyślnie przejść audit potwierdzający, że spełniamy wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością: ISO 9001:2015.
   

ISO 9001 jest standardem akceptowalnym na całym świecie. Standard został opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International Organization for Standarization) z siedzibą w Brnie (Szwajcaria), działającą od 1945 r. ISO 9001 zawiera zbiór wytycznych i wymagań zarządzania jakością, które muszą funkcjonować w organizacji, która posiada certyfikat.

Certyfikat dla firmy KOMES obejmuje następujący zakres:

  • Badania tensometryczne.

  • Badania naprężeń własnych metodą wierconego otworu zgodnie z ASTM E837. 

  • Badania drgań i przemieszczeń.

  • Eksperymentalna analiza modalna.

Bardzo cieszymy się z otrzymanego certyfikatu, co motywuje nas do dalszej ciężkiej pracy nad doskonaleniem świadczonych przez nas usług.