Projekty

Aktualności
9 Sierpień 2022

Poprawka błędów w oprogramowaniu AFT Impulse TM 9

Zapraszamy do pobrania najnowszej aktualizacji dotyczącej poprawki błędów występujących w oprogramowaniu AFT

Od pierwszego wydania AFT Impulse 9 (2022.03.01) występował problem obliczeniowy w złączu natryskowym. 

Aktualizacja jest możliwa do pobrania pod adresem: link


Poniżej znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje: 

Wprowadzone zmiany wpływające na wyniki obliczeń:


1. Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownik mógł ponownie uruchomić model, który został zmieniony przez scenariusz nadrzędny bez wykonywania niezbędnej resekcji.


2. Naprawiono problem z pompami sterowanymi ustawionymi na wyłączenie awaryjne, które nie aktualizowały prawidłowo prędkości.


3. Rozwiązano problem, który powodował, że ostrzeżenia wyjściowe kończyły się niepowodzeniem podczas ładowania, jeśli jakiekolwiek wyzwolone ostrzeżenia odwoływały się do obiektów z symbolem potoku („|”) jako częścią ich nazwy.

4. Naprawiono problem, który powodował, że dodatkowe straty użytkownika nie były poprawnie zapisywane w pliku modelu. Dodatkowe straty użytkownika zostaną usunięte po ponownym otwarciu pliku.

5. Wystąpił problem podczas zmiany modelu kawitacji na DGCM, gdzie ułamki Psi i puste byłyby wypełniane automatycznie, ale przy użyciu wartości sformatowanych w języku angielskim. Kiedy przecinek jest używany jako symbol dziesiętny, wartości te były nieprawidłowe i mogły powodować dziwne zachowanie.

6. Naprawiono problem z modelem złącza natryskowego „K (tryskacz przeciwpożarowy)”, który był podłączony do dwóch lub więcej rur (układ liniowy), a użytkownik wprowadził „Liczbę zraszaczy” jako 2 lub więcej. Spowodowałoby to, że przewidywany wypływ ze zraszacza byłby zbyt wysoki.

7. Naprawiono problem podczas korzystania z XTS, gdy spraye są początkowo zamknięte, a następnie otwierane, gdzie solver nie mógł się zbiec.

8. Naprawiono problem, w którym bardzo duże objętości pary (wielokrotność objętości sekcji) mogły niepoprawnie zostać ustalone na stałych wartościach.

9. Naprawiono błąd, który powodował, że modele impulsowe stosujące ATKF do połączeń komponentu ogólnego, kryzy, zgięcia, zwężki Venturiego, ekranu lub zmiany obszaru mogły wskazywać wyniki ciśnienia niższe niż oczekiwano podczas pełnej symulacji stanu nieustalonego, jeśli rozwiązanie w stanie ustalonym inicjuje się za pomocą rozwiązania laminarnego.

Dodatkowe informacje są dostępne pod linkiem: kliknij tutaj

Problem wystąpił w następujących wersjach AFT Impulse 9:
  • 2022.03.01
  • 2022.05.12
Jak sprawdzić posiadaną wersję?

Prosimy wejść w zakładkę "pomoc". Następnie kliknąć opcję "About AFT Impulse", aby wyświetlić wersję, której Państwo używają.