Aktualności
21 Maj 2020

Rabaty na oprogramowanie z okazji 9’tych urodzin firmy!

Z okazji 9’tych urodziny firmy przyznajemy rabaty na oprogramowanie MIDAS NFX, MIDAS MeshFree, CAE Limit oraz SDC Verifier.
 

Tylko do końca maja br.:
MIDAS NFX
– program inżynierski powstały na bazie solvera Nastran służący do przeprowadzania obliczeń numerycznych (obliczenia MES). Program umożliwia automatyczne tworzenie siatek elementów skończonych oraz dostarcza kompleksowe rozwiązania z zaawansowanych funkcji analizy strukturalnej, analiz termicznych oraz CFD. Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego importu modeli CAD do środowiska. MIDAS NFX w swojej bazie posiada ponad 1000 materiałów liniowych. Ponadto do obliczeń można przyjąć materiały elastoplastyczne, hiperelastyczne, nieliniowe elastyczne oraz materiały, o parametrach mechanicznych zależnych od temperatury.
CENA – 6 400 €

MIDAS MeshFree – innowacyjne oprogramowanie inżynierskie służące do przeprowadzania zaawansowanych obliczeń i symulacji Metodą Elementów Skończonych z wykorzystaniem rewolucyjnej metody bezsiatkowej. Dzięki zastosowaniu metody beziatkowej (odmiana funkcji Dirichlera) MIDAS MeshFree pozwala na wykonanie symulacji nawet o 70% szybciej niż w przypadku metod tradycyjnych. Program analizuje bezpośrednio trójwymiarowe kształty CAD bez uproszczenia części, w których generowanie elementów jest utrudnione.
CENA – 6 400 €

CAE Limit – zaawansowane narzędzie inżynierskie, pozwalające na wykonywanie obliczeń i analiz zmęczeniowych całych konstrukcji i komponentów. CAE Limit pozwala na pracę z wieloma normami  branżowymi w tym z EN17149. Program umożliwia zweryfikowanie współczynników bezpieczeństwa i zrewidowanie trwałości zmęczeniowej.
CENA – 9 900 €

SDC Verifier -  program pozwala na rozbudowę oprogramowania MES o dodatkowe funkcje pre – i post- processingu w zakresie weryfikacji wytrzymałości doraźnej oraz wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązujących normach. Program umożliwia generowanie szczegółowych raportów z obliczeń – wymaganych przez jednostki notyfikowane. Program współpracuje z programami FEMAP, Simcenter oraz ANSYS.
CENA:
Wersja dla ANSYS – 6 600 €
Wersja dla Simcenter – 6 300 €
Wersja dla FEMAP – 4 600 €

Pomagamy w uzyskaniu preferencyjnych warunków leasingowych na oprogramowanie!
W celu ustalenia szczegółów i przygotowania symulacji prosimy o kontakt: tel: +48 71 305 07 58
lub e-mail: biuro@komes.pl