Projekty

Aktualności
9 Grudzień 2019

Radar IBIS-FS – nieinwazyjne badanie drgań i przemieszczeń konstrukcji!

W zmieniającym się świecie wyścig technologiczny jest codziennością. Tworzymy coraz większe, wyższe, doskonalsze technologicznie konstrukcje. Budujemy budynki w miejscach, które jeszcze niespełna kilkadziesiąt lat temu były dla nas niedostępne. Wykorzystujemy najnowsze odkrycia naukowe, aby uchronić monumenty naszego dziedzictwa kulturowego od zniszczenia. Niestety mimo doświadczeń z przeszłości często zapominamy, że ślepy pęd w nieznane bez zachowania rozwagi i środków bezpieczeństwa niejednokrotnie kończył się tragicznie. Wraz z ekspansją technologii inżynieryjnej rozwijane są coraz to nowocześniejsze technologie monitorujące pozwalające na bezpieczne prowadzenie procesów konstrukcyjnych lub weryfikacyjnych konstrukcji. Niewątpliwie technologia mikrofalowa zastosowana w Radarze interferencyjnym IBIS-FS spełnia te oczekiwania.  


Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy usługę dynamicznego monitorowania konstrukcji z wykorzystaniem technologii mikrofalowej za pomocą radaru IBIS-FS.

Radar interferencyjny IBIS-SF jest przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru drgań konstrukcji. Urządzenie znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu technicznego. Dzięki zasięgowi (do 1km!), można monitorować konstrukcje, w których umieszczenie tradycyjnych przyrządów pomiarowych jest utrudnione lub niemożliwe. Do konstrukcji takich należą m.in. mosty, zapory wodne (tamy), maszty, budynki. Technologia mikrofalowa doskonale sprawdza się w monitoringu drgań zabytków, w których ingerencja w strukturę budowli jest niemożliwa lub niepożądana.
Wykorzystanie radaru IBIS-FS w znaczącym zakresie skraca czas wykonania pomiarów. Pomiary zrealizować można w kilkanaście minut bez konieczności bezpośredniego dostępu na bliski teren obiektu.
Technologia mikrofalowa wykorzystuje różnicę fazową nadanych i odebranych fal elektromagnetycznych, co umożliwia wykonanie pomiarów przemieszczeń z dokładnością nawet do 1/100. IBIS-S pozwala na wykonywanie pomiarów wibracji z częstotliwością do 100 Hz.
Radar jest przystosowany do statycznego i dynamicznego śledzenia przemieszczeń.


Monitorowanie statyczne umożliwia:

  1. wykrywanie uszkodzeń i przemieszczeń konstrukcji w czasie budowy

  2. śledzenie powolnych przemieszczeń

  3. badania statyczne

  4. ciągłe monitorowanie przemieszczeń i odkształceń

Monitorowanie dynamiczne umożliwia:

  1. pomiary fal modalnych konstrukcji

  2. pomiary częstotliwości rezonansowej konstrukcji

  3. śledzenie gwałtownych (szybkich) przesunięć i drgań

Jeśli planujecie Państwo wykonać pomiary drgań w krótkim czasie – zachowując najwyższą precyzję, zapraszamy do kontaktu:  tel: +48 71 305 07 58, biuro@komes.pl