Aktualności
4 Czerwiec 2019

Szkolimy się!

Badania wizualne VT 1+2

Zorientowany na produkcję przemysł wykorzystuje procesy technologiczne takie jak kucie, spawanie, odlewanie, walcowanie. Każda z metod obarczona jest możliwością powstania określonej, dedykowanej dla danej metody nieciągłości materiałowej, która może zagrażać bezpieczeństwu eksploatacji. Niezwykle istotne jest zatem prawidłowe określenie stanu obiektu lub elementu. Służą do tego badania NDT (Non Destruction Testing), które jak nazwa wskazuje, nie wymagają wyłączenia elementu z eksploatacji na czas badań. 

Proces kwalifikowania personelu uprawnionego do realizacji badań NDT definiuje norma EN ISO 9712:2012 "Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących". W dniach 27-31 maja przy współpracy z jednostką szkoleniową TUV SUD Polska pomyślnie zrealizowaliśmy 5-dniowe szkolenie z zakresu VT 1 i 2 stopnia.

 

VT - badania wizualne

metoda badań nieniszczących polegająca na bezpośrednim wykryciu i ocenie nieciągłości występujących na powierzchni obiektu za pomocą nieuzbrojonego oka lub przy pomocy oprzyrządowania optycznego.

1 czerwca odbył się 6 godzinny egzamin kwalifikacyjny VT2 - MAMY TO :-) Certyfikaty kompetencji w przygotowaniu!.