Aktualności
17 Wrzesień 2020

Zastosowanie Radaru IBIS-FS w analizie stanu strukturalnego Mostu Milenijnego we Wrocławiu - Artykuł - Inżynier Budownictwa

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na stronie inzynierbudownictwa.pl, opisującym nasze ostatnie badania przeprowadzone z wykorzystaniem innowacyjnego Radaru Interferencyjnego IBIS-FS.

Ostatni miesiąc dla Inżynierów specjalizujących się pomiarami w Grupie KOMES (KOMES Pomiary) był bardzo intensywny. Wykonywaliśmy prace analityczne z wykorzystaniem SYSCOM ROCK oraz przeprowadziliśmy pomiary dynamiczne Wrocławskich mostów za pomocą Radaru Interferenycjnego IBIS-FS.
Szczególnie interesujące okazały się wyniki jednego z najbardziej rozpoznawalnych mostów we Wrocławiu - Mostu Milenijnego znajdującego się na trasie Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia (droga krajowa nr 5 oraz trasa europejska E261).

Możliwości Radaru IBIS-FS (badania - Most Milenijny) prezentujemy na krótkim filmie poniżej:

Analizowany obiekt jest mostem wantowym (podwieszanym), w którym obciążenia przenoszone są z pomostu na dwa pylony za pomocą cięgien. Most został oddany do użytku - 29 października 2004 roku.

W celu przeprowadzenia badania drgań Radar został umieszczony pod mostem w jego zachodniej części. Umieszczenie IBIS-FS poniżej badanego obiektu jest niezbędne do prawidłowego wykonania pomiarów przemieszczeń pionowych.

Szczegółowy opis przeprowadzonych badań pomiarów znajduje się na stronie https://inzynierbudownictwa.pl/ w artykule - LINK

Radar IBIS-FS umożliwia przeprowadzanie pomiarów drgań konstrukcji, takich jak:
Mosty, Maszty, Zapory wodne (tamy), Budynki (mieszkalne, przemysłowe), Wieże (telekomunikacyjne, radiowe itp.), Zabytki architektoniczne.

Zakres działania:
Monitorowanie statyczne:

• śledzenie powolnych przemieszczeń
• badania statyczne
• wykrywanie uszkodzeń i przemieszczeń konstrukcji w czasie budowy
• ciągłe monitorowanie przemieszczeń i odkształceń

Monitorowanie dynamiczne:
• pomiary częstotliwości rezonansowej konstrukcji
• śledzenie gwałtownych (szybkich) przesunięć i drgań
• pomiary fal modalnych konstrukcji

O zaletach bezinwazyjnych pomiarów drgań z wykorzystaniem Radaru IBIS-FS można przeczytać pod LINKIEM.

Jeśli potrzebujecie Państwo wykonać precyzyjne pomiary i zależy Wam na czasie - zapraszamy do kontaktu: E: biuro@komes.pl T: +48 71 305 07 58