Projekty

Ruch drogowy i kolejowy - Bartec Syscom

Monitoring drgań i wibracji

 
,

Monitoring drgań może być stosowany do bardzo szerokiego zakresu zastosowań w dziedzinach cywilnych i geofizycznych, nie zawsze związanych z wymaganiami określonymi przez indywidualne normy krajowe.Główne aplikacje w tej dziedzinie:


Monitoring tuneli

Monitorowanie drgań w tunelach jest ważne już na etapie budowy, nie tylko w celu kontrolowania poziomów drgań, ale także w celu zidentyfikowania możliwych zjawisk tąpania (małe trzęsienie ziemi spowodowane procesem wykopu). Ponadto monitorowane powinny być budynki w otoczeniu budowanego tunelu, w szczególności w przypadku budowy nowych linii metra.

Monitoring mostów

Monitorowanie drgań mostów jest konieczne i wskazane w aktywnych strefach sejsmicznych lub w starszej klasy mostach ze znaczącym ruchem samochodowym lub kolejowym. Wiele akcelerometrów (jedno-, dwu- i trójosiowych) umieszcza się wzdłuż struktury, aby zrozumieć, czy maksymalne przyspieszenia i właściwości dynamiczne zmieniają się w czasie.


Monitoring ruchu

W wielu obszarach miejskich ruch może być jednym z najważniejszych źródeł hałasu i wibracji. Z tego powodu niektóre instrumenty można zainstalować w najbardziej krytycznych punktach, aby monitorować poziom drgań i ostrzegać władze lokalne w przypadku nieoczekiwanych wartości.

Monitoring podczas wyburzania

Podczas rozbiórek starych konstrukcji wskazane jest tymczasowe oprzyrządowanie w okolicznych budynkach, aby sprawdzić, czy przekroczone zostały maksymalne dopuszczalne wartości. W szczególności należy zwrócić szczególną uwagę na prędkości szczytowe cząstek (PPV), a mianowicie na maksymalne prędkości i częstotliwość określone w normach międzynarodowych.

Monitoring zakładów przemysłowych

Standardowe dyrektywy dotyczące monitorowania drgań w konstrukcjach definiują wartości progowe również dla fabryk i zakładów, w których procesy przemysłowe są szczególnie krytyczne z punktu widzenia wibracji. W niektórych standardach dokonuje się podziału na lekkie i ciężkie procesy przemysłowe.


 

Produkty powiązane

 

MR3000C
pomiar wibracji i drgań

MR3000TR
ruch drogowy i kolejowy

Potrzebujesz naszych usług?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie.

Napisz do nas

Infolinia

+48 534 909 020 - Sprzedaż oprogramowania