Dla Ciebie, Twojej firmy i organizacji.

KOMES grupa specjalistów, inżynierów dla których pomiary, obliczenia i analiza to nie tylko praca, ale również pasja.  


Jednostka wiodąca. Dostawca specjalistycznych usług inżynierskich. Nadzór nad projektami wieloetapowymi. Realizacja prac obliczeniowych. Ekspertyzy techniczne, opinie specjalistyczne. 

Sprzedaż i wdrożenia oprogramowania inżynierskiego u Klientów. Asysta techniczna. Konsekwentna rozbudowa przedsiębiorstwa o nowe kompetencje i technologie. 

Stacjonarne Laboratorium Pomiarowe. Realizacja prac terenowych, planowych i awaryjnych - Mobilne Laboratorium Pomiarów Mechanicznych.

Rozwijanie technologii pomiarowych. Dobór, kompletacja i sprzedaż narzędzi pomiarowych.

Wsparcie posprzedażowe. Prace eksperymentalne. Projekty badawcze.

Biuro projektów hydrotechnicznych. Inżynieria wodna i środowiskowa. Wody gruntowe i ochrona wód.

Koordynacja sieci, modelowanie hydrauliczne i pomiary przepływu. Więcej na www.komeswater.pl

Jakość i dokładność obliczeń ma znaczenie.

Posiadamy niżej wymienione akredytacje

Organizacje, w których zrzeszona jest firma KOMES:

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

Prowadzimy szereg działań wspierających działalność biznesową podmiotów zrzeszonych w Związku. Konsolidujemy środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz innych organizacji sektora kosmicznego tworząc dogodne warunki współpracy środowisk naukowych z biznesem. Chcemy również, aby zdobycze technologiczne powstałe przy realizacji projektów kosmicznych jak najlepiej przysłużyły się polskim obywatelom i gospodarce.
Stale współpracujemy z przedstawicielami administracji państwowej i organizacjami międzynarodowymi. Dokładamy starań, aby budować warunki do tworzenia kolejnych generacji liderów polskiej astronautyki. Jesteśmy członkiem SME4Space oraz Konfederacji Lewiatan.

Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Izba została powołana w 1995 roku w celu wspierania i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, dla upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej, a także dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijania współpracy z samorządami oraz innymi organizacjami Dolnego Śląska i całego kraju. Działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców /Dz.U. nr 55 z 1991 r. poz. 235 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych /Dz.U. z 1989 r. Nr 35 poz. 195 z późn. zm./  i przepisów wydanych na ich podstawie oraz zgodnie z niniejszym Statutem.
W 2020 roku ZIG obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia.
Od lat jest najprężniej i najaktywniej działającą Izbą na Dolnym Śląsku. Obecnie zrzeszonych w ZIG jest ponad 300 przedsiębiorstw, które w pełni odzwierciedlają strukturę gospodarczą regionu.


Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.

    Please prove you are human by selecting the truck.