Zakres usług KOMES
 • Dobieramy odpowiednie materiały i weryfikujemy założenia projektowe
 • Sprawdzamy i modyfikujemy produkty pod kątem wymogów normowych
 • Wykonujemy oceny stanu technicznego całych konstrukcji, urządzeń oraz wybranych elementów
 • Ustalamy przyczyny uszkodzeń i ich wpływ na dalszą eksploatację
 • Analiza statyczna i dynamiczna
 • Analiza nieliniowa – duże deformacje
 • Analiza zmęczeniowa i propagacji pęknięć
 • Analiza termiczna
 • Analiza kinematyczna
 • Analiza harmoniczna
 • Analiza stanów nieustalonych
 • Analiza kontaktów
 • Analiza modalna
 • Analiza obciążeń udarowych (crash-test)
 • Analiza drgań

Analizy wytrzymałościowe


Obliczenia wytrzymałościowe wykorzystujące metodę elementów skończonych tzw. analizy mes pozwalają na precyzyjne określenie stanu, zarówno całych konstrukcji jak i poszczególnych elementów już na etapie projektowania. Realizowane przez nas obliczenia MES umożliwiają rozpatrywanie zagadnień dotyczących wytrzymałości, sztywności, trwałości, zarówno całych złożonych konstrukcji jak i poszczególnych elementów maszyn i urządzeń.


KONTAKT

Obliczenia wytrzymałościowe mes charakteryzują się niezwykłą skutecznością. Wykorzystując potencjał dzisiejszych algorytmów obliczeniowych możliwa jest optymalizacja konstrukcji pod kątem coraz bardziej wyśrubowanych wymagań inżynierskich. Inteligentnie wykorzystany program mes wraz z gruntowną interpretacją wyników zredukuje czas projektowania, poprawi sprawność i wytrzymałość produktu.


Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.

  Please prove you are human by selecting the tree.