Nowa seria szkoleń dla inżynierów – Laboratoria KO-MES!

  1. MIDAS NFX: Wstęp 
    Prelegent:
    mgr inż. Marcin Gosławski, specjalista ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
    Opis: W pierwszym odcinku serii szkoleń z oprogramowania inżynierskiego MIDAS NFX Prelegent przedstawi program oraz opowie o jego podstawowych funkcjach. 
 
 

MIDAS NFX: Statyka liniowa cz.1
Prelegent:
mgr inż. Marcin Gosławski, specjalista ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Ten odcinek dotyczy statyki liniowej, która jest podstawowym narzędziem - typem analizy, którą każdy inżynier powinien znać na wylot i umieć się nią biegle posługiwać. Analiza ta jest łatwa do wykonania, nie wymaga znajomości niuansów związanych z metodami obliczeniowymi i co najważniejsze, ekstremalnie szybko zwraca wyniki - czyli w przystępny sposób jest w stanie odpowiedzieć co spełnia warunki wytrzymałościowe, a co należy wzmocnić lub poprawić.

 

MIDAS NFX: Statyka liniowa cz.2
Prelegent:
mgr inż. Marcin Gosławski, specjalista ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Kolejna część poradnika dotycząca obliczeń statyką liniową w programie MIDAS NFX.

 

MIDAS NFX: Statyka liniowa cz.3
Prelegent:
mgr inż. Marcin Gosławski, specjalista ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Ostatnia część poradnika dotycząca obliczeń statyką liniową w programie MIDAS NFX.

 

MIDAS NFX: Statyka nieliniowa cz.1
Prelegent:
mgr inż. Marcin Gosławski, specjalista ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Kolejna seria filmów dotyczy również statyki, ale nieliniowej, która jest bardziej zaawansowanym narzędziem - typem analizy, którą warto znać i umieć się nią posługiwać. Analiza ta jest łatwa do wykonania - z punktu widzenia obsługi programu wymaga znajomości prawie tych samych narzędzi, co statyka liniowa. Różnica jest jednak taka, że, by uzyskać dobre tempo zbiegu i precyzję rozwiązania, trzeba dobrze rozumieć zjawiska, które chce się symulować oraz wiedzieć, jakie aspekty nieliniowości chce się uwzględniać, a jakie upraszczać lub wręcz pomijać. Ponadto przydatna, jest podstawowa wiedza, czym jest i co reprezentuje, ścieżka równowagi oraz jakie są i czym się różnią, metody aktualizacji macierzy sztywności.

 

MIDAS NFX: Statyka nieliniowa cz.2
Prelegent:
mgr inż. Marcin Gosławski, specjalista ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Druga część szkolenia dotyczącego wykonywania obliczeń za pomocą statyki nieliniowej w programie MIDAS NFX. 

 

MIDAS NFX: Statyka nieliniowa cz.3
Prelegent:
mgr inż. Marcin Gosławski, specjalista ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Przed nami trzecia i ostatnia część szkolenia dotyczącego wykonywania obliczeń za pomocą statyki nieliniowej w programie MIDAS NFX.

 
MIDAS NFX: Dynamika liniowa (Analiza modalna)
Prelegentka:
mgr inż. Karolina Pawluć, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Analiza modalna jest podstawowym rodzajem analizy w zakresie dynamiki liniowej.  Informuje o częstościach własnych, na podstawie których można określić czy zjawisko rezonansu jest realnym zagrożeniem danej konstrukcji.. 
 

Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.