Nowa seria szkoleń dla inżynierów – Laboratoria KO-MES!

  1. MIDAS NFX: Wstęp 
    Prelegent:
    mgr inż. Marcin Gosławski, specjalista ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
    Opis: W pierwszym odcinku serii szkoleń z oprogramowania inżynierskiego MIDAS NFX Prelegent przedstawi program oraz opowie o jego podstawowych funkcjach. 
 
 

MIDAS NFX: Statyka liniowa cz.1
Prelegent:
mgr inż. Marcin Gosławski, specjalista ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Ten odcinek dotyczy statyki liniowej, która jest podstawowym narzędziem - typem analizy, którą każdy inżynier powinien znać na wylot i umieć się nią biegle posługiwać. Analiza ta jest łatwa do wykonania, nie wymaga znajomości niuansów związanych z metodami obliczeniowymi i co najważniejsze, ekstremalnie szybko zwraca wyniki - czyli w przystępny sposób jest w stanie odpowiedzieć co spełnia warunki wytrzymałościowe, a co należy wzmocnić lub poprawić.

 

MIDAS NFX: Statyka liniowa cz.2
Prelegent:
mgr inż. Marcin Gosławski, specjalista ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Kolejna część poradnika dotycząca obliczeń statyką liniową w programie MIDAS NFX.

 

MIDAS NFX: Statyka liniowa cz.3
Prelegent:
mgr inż. Marcin Gosławski, specjalista ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Ostatnia część poradnika dotycząca obliczeń statyką liniową w programie MIDAS NFX.

 

MIDAS NFX: Statyka nieliniowa cz.1
Prelegent:
mgr inż. Marcin Gosławski, specjalista ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Kolejna seria filmów dotyczy również statyki, ale nieliniowej, która jest bardziej zaawansowanym narzędziem - typem analizy, którą warto znać i umieć się nią posługiwać. Analiza ta jest łatwa do wykonania - z punktu widzenia obsługi programu wymaga znajomości prawie tych samych narzędzi, co statyka liniowa. Różnica jest jednak taka, że, by uzyskać dobre tempo zbiegu i precyzję rozwiązania, trzeba dobrze rozumieć zjawiska, które chce się symulować oraz wiedzieć, jakie aspekty nieliniowości chce się uwzględniać, a jakie upraszczać lub wręcz pomijać. Ponadto przydatna, jest podstawowa wiedza, czym jest i co reprezentuje, ścieżka równowagi oraz jakie są i czym się różnią, metody aktualizacji macierzy sztywności.

 

MIDAS NFX: Statyka nieliniowa cz.2
Prelegent:
mgr inż. Marcin Gosławski, specjalista ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Druga część szkolenia dotyczącego wykonywania obliczeń za pomocą statyki nieliniowej w programie MIDAS NFX. 

 

MIDAS NFX: Statyka nieliniowa cz.3
Prelegent:
mgr inż. Marcin Gosławski, specjalista ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Przed nami trzecia i ostatnia część szkolenia dotyczącego wykonywania obliczeń za pomocą statyki nieliniowej w programie MIDAS NFX.

 
MIDAS NFX: Dynamika liniowa (Analiza modalna)
Prelegentka:
mgr inż. Karolina Pawluć, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Analiza modalna jest podstawowym rodzajem analizy w zakresie dynamiki liniowej.  Informuje o częstościach własnych, na podstawie których można określić czy zjawisko rezonansu jest realnym zagrożeniem danej konstrukcji.. 
 

Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.

    Please prove you are human by selecting the key.