W tematyce drgań i wibracji wykonujemy głównie pomiary niestandardowe i skomplikowane.

POMIARY DRGAŃ GRUNTÓW, KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH, OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 • określenie wpływu wibracji na konstrukcje i grunty powstałych w wyniku prac budowlanych, działalności górniczej, maszyn roboczych
 • pomiar drgań przenoszonych przez grunt na obiekt (budynek, most)
 • określenie wpływu drgań emitowanych przez urządzenia zainstalowane w obiektach przemysłowych na ich konstrukcję
 • określenie wartości drgań sejsmicznych na terenach przeznaczonych pod inwestycje
 • oceny oraz prognozy stopnia uszkodzenia spowodowanego wibracjami
POMIARY DRGAŃ GRUNTÓW, KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH, OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 • drgania lokalne i globalne
 • pomiary odporności na udary, wstrząsy i wibracje
 • ekspertyzy; oceny stanu technicznego (historia - stan obecny - prognoza)
 • pomiary poziomu drgań bezwzględnych oraz względnych (całodobowy monitoring stanu konstrukcji)
 • pomiary układów wirujących; pomiary stanu podpór łożyskowych; pomiary prędkości obrotowej
 • diagnostyka drganiowa stanu maszyn, urządzeń i konstrukcji
 • drgania sejsmiczne
 • pomiary wibracji

Posiadamy doświadczenie i odpowiednie wysokospecjalistyczne narzędzia m.in:

 • Radar interferencyjny IBIS-SF umożliwiający wykonanie nieinwazyjnych pomiarów drgań konstrukcji
 • 12-kanałowy rejestrator mobilny LMS SCADAS XS umożliwiający wykonanie wielorodzajowych testów wibracyjnych
 • trójosiowe akcelerometry typu ICP ogólnego zastosowania
 • trójosiowe akcelerometry typu ICP do testów strukturalnych oraz analiz modalnych
 • wysoko/nisko temperaturowe akcelerometry
 • akcelerometry udarowe
 • czujniki ciśnienia typu ICP do zastosowań dynamicznych
 • młotek uderzeniowy typu ICP
 • kamerę wizualizującą drgania niewidoczne gołym okiem umożliwiającą pomiar drgań budynków, instalacji i elementów

Jesteśmy partnerem  

Oferujemy popularne i sprawdzone w przemyśle "red boxes" umożliwiające pomiar drgań i wibracji, monitoring zjawisk sejsmicznych

 

Uzupełnieniem rzeczywistych pomiarów drgań i wibracji prowadzonych na obiektach są kompleksowe symulacje komputerowe, dzięki którym możemy ująć zachowanie drgań np. całego elementu jak i pojedynczych części obiektów. Analiza zebranych podczas pomiarów drgań danych pozwala m.in. na:


Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.

  Please prove you are human by selecting the plane.