MIERZYMY GŁĘBOKOŚĆ ZBIORNIKÓW WODNYCH

Pozyskujemy dane niezbędne do tworzenia map oraz modeli przedstawiających ukształtowanie dna zbiorników oraz cieków wodnych z uwzględnieniem zróżnicowania głębokości poszczególnych obszarów i obiektów.

Pływamy po: jeziorach, rzekach, zalewach, łowiskach, zbiornikach retencyjnych i wyrobiskach górniczych.

Badamy głębokość zbiorników wodnych.


Usługi wykonujemy na poziomie eksperckim!

Dysponujemy kompaktowym, zdalnie sterowanym katamaranem, który w połączeniu z profesjonalną jednowiązkową echosondą, osiąga bardzo dobre wyniki! Zestaw pracuje w oparciu o technologię RTK GPS.

Pozycja katamaranu jest wyznaczana w czasie rzeczywistym, z dokładnością do 2-3 cm.
Pomiary batymetryczne uzupełniamy tradycyjnymi pomiarami geodezyjnymi jak i nowoczesnymi technikami fotogrametrycznymi. Dzięki temu uzyskujemy pełne informacje o danym zbiorniku wodnym lub rzece wraz z dnem i linia brzegową.


Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.

    Please prove you are human by selecting the flag.