Wykonujemy ocenę właściwości mechanicznych ustrojów wykonanych z materiałów kompozytowych za pomocą symulacji komputerowych.

Posiadamy doświadczenie i kompetencje do wykonywania obliczeń kompozytów w zakresie:
 1. Budowania modeli multiskalarnych;
 2. Budowania modeli homogenicznych;
 3. Określania własności mechanicznych materiałów kompozytowych;
 4. Oceny naprężeń od elementu po całą konstrukcję wykonaną z materiałów kompozytowych;
 5. Oceny wytrzymałości od elementu po całą konstrukcję wykonaną z materiałów kompozytowych;
 6. Oceny wytrzymałości materiału litego i warstwowego;
 7. Oceny wytrzymałości materiałów kompozytowych z elementami dodatkowymi (m.in. elementów stalowych);
 8.  
Wyniki prezentujemy jako:
 1. Mapy naprężeń;
 2. Mapy deformacji;
 3. Mapy konturów CiW;
 4. Mapy postaci modalnych

Usługi wykonujemy na poziomie eksperckim!

Materiały kompozytowe to rodzaj materiału, który tworzą co najmniej dwa różne składniki o odmiennych właściwościach fizycznych. Charakteryzują się wysoką izotopowością. W przeważającej skali materiały kompozytowe są zbudowane z dwóch faz – fazy ciągłej zwanej matrycą oraz fazy drugiej, tzw., fazy rozproszonej (zbrojenie).


Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.

  Please prove you are human by selecting the car.