Na poziomie eksperckim wykonujemy weryfikację trwałości zmęczeniowej konstrukcji przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych.

W zakresie weryfikacji trwałości zmęczeniowej wykonujemy obliczenia m.in. dla:
 • Przemysłu kolejowego;

 • Branży kosmicznej i lotniczej;

 • Branży energetycznej;

 • Przemysłu wodnego (morskiego);

 • Przemysłu transportowego;

 • Przemysłu wojskowego;

Wykonujemy analizy zmęczeniowe na podstawie wytycznych m.in. norm i światowych standardów:
 • FEM 1.001;

 • EN 12663, EN17149;

 • DVS1612, DVS1608;

 • FKM;

 • Eurokod 3, Eurokod 9;

 • USN;


Usługi wykonujemy na poziomie eksperckim!

Prawidłowe wykonanie obliczeń zmęczeniowych z wykorzystaniem MES, wymaga ustalenia charakterystyki obciążeń eksploatacyjnych materiałów oraz rzetelnie wykonanej oceny własności mechanicznych badanego materiału. W procesie weryfikacyjnym zalecaną praktyką jest wykonanie pomiarów obciążeń lub ustalenie rzeczywistego scenariusza oddziaływań zmęczeniowych. Dobrze wykonana analiza pozwala uchronić konstrukcję przed uszkodzeniem oraz zniszczeniem wywołanym obciążeniami występującymi nisko lub wysoko cyklowo. Ponadto pozwala to przewidzieć okres czasu bezinwazyjnej pracy konstrukcji.


Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.

  Please prove you are human by selecting the truck.