Analiza zmęczeniowa: na poziomie eksperckim wykonujemy weryfikację trwałości zmęczeniowej konstrukcji przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych.

Analizy zmęczeniowe w dziedzinie inżynierii pozwalają oszacować jak długo konstrukcje mogą wytrzymać pod wpływem oddziaływania obciążenia cyklicznego czy tez zmiennego. Kiedy struktury są systematycznie narażane na powtarzające się obciążenia, nawet jeśli te obciążenia są znacznie poniżej granicy wytrzymałości materiału, takie oddziaływania mogą stopniowo osłabić materiał, prowadząc do mikropęknięć które następnie propagują i mogą spowodować nawet całkowitą awarię konstrukcji. Szczególnie dotyczy to łączeń na spoinach, ale również same materiały są sprawdzane pod kątem wytrzymałości zmęczeniowej.


Analizy zmęczeniowe są przede wszystkim ważne dla elementów konstrukcyjnych, które pracują w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, takich jak tramwaje, pociągi, dzwigi, wirniki turbin wiatrowych, karoserie samochodów czy konstrukcje lotnicze. Istotą tych analiz jest prognozowanie trwałości struktur i przewidywanie, jak długo wytrzymają w warunkach zmiennego obciążenia.

Analizy zmęczeniowe - nasz zakres działania

W zakresie weryfikacji trwałości zmęczeniowej wykonujemy obliczenia m.in. dla:
 • Przemysłu kolejowego;

 • Branży kosmicznej i lotniczej;

 • Branży energetycznej;

 • Przemysłu wodnego (morskiego);

 • Przemysłu transportowego;

 • Przemysłu wojskowego;

Analizy zmęczeniowe konsturkcji wykonujemy z wykorzystaniem oprogramowania Cae. Limit, Simcenter Durabillity oraz Midas NFX STR Durabillity.

Numeryczna analiza zmęczeniowa - dlaczego jest ważna?

Analizy zmęczeniowe oparte o analizy MES są niezbędnym narzędziem inżynierskim, pozwalającym z wysokim prawdopodobieństwem przewidywać i minimalizować potencjalne uszkodzenia spowodowane obciążeniami cyklicznymi, zmiennymi. Ich głównym celem jest dokładna identyfikacja obszarów struktury narażonych na zmęczenie. Lokalizacja obszarów najbardziej wytężonych zmęczeniowo pozwala na optymalizacje projektu w celu zwiększenia trwałości i bezpieczeństwa. Dzięki temu, analizy zmęczeniowe pomagają w unikaniu niespodziewanych awarii, co jest kluczowe dla przedłużenia żywotności materiałów i poprawy ogólnej niezawodności struktur w warunkach zmiennego obciążenia.

Wykonujemy analizy zmęczeniowe na podstawie wytycznych m.in. norm i światowych standardów:

 • FEM 1.001;

 • EN 12663, EN17149;

 • DVS1612, DVS1608;

 • FKM;

 • Eurokod 3, Eurokod 9;

 • USN;


Usługi wykonujemy na poziomie eksperckim!

Prawidłowe wykonanie obliczeń zmęczeniowych z wykorzystaniem MES, wymaga ustalenia charakterystyki obciążeń eksploatacyjnych materiałów oraz rzetelnie wykonanej oceny własności mechanicznych badanego materiału. W procesie weryfikacyjnym zalecaną praktyką jest wykonanie pomiarów obciążeń lub ustalenie rzeczywistego scenariusza oddziaływań zmęczeniowych. Dobrze wykonana analiza pozwala uchronić konstrukcję przed uszkodzeniem oraz zniszczeniem wywołanym obciążeniami występującymi nisko lub wysoko cyklowo. Ponadto pozwala to przewidzieć okres czasu bezinwazyjnej pracy konstrukcji.


Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.

  Please prove you are human by selecting the heart.