wykonujemy analizy pulsacji ciśnienia w sieciach do przesyłu gazu. Do analiz wykorzystujemy oprogramowanie umożliwiające wykonanie precyzyjnych obliczeń MES i CFD (AFT).

Posiadamy doświadczenie i kompetencje do wykonywania obliczeń i analizy pulsacji gazu w sieciach przesyłowych w zakresie:
 1. Analiza pulsacji ciśnienia; 

 2. Analiza i określenie przyczyn wystąpienia pulsacji;

 3. Analiza i określenie przyczyny drgań/hałasu w sieciach przesyłowych gazu;

 4. Analiza skutków mechanicznych – zmeczenia w sieciach przesyłowych gazu

Przeprowadzamy kontrole i badania wibracji w zakresie m.in.:
 1. Fundamentów pod sprężarkami;

 2. Wibroizolacji sprężarek;

 3. Wibroizolacji konstrukcji wsporczych;

 4. Kompensatorów mechanicznych;

 5. Modyfikacji geometrii urządzeń przesyłowych;


Usługi wykonujemy na poziomie eksperckim!

Zjawisko pulsacji ciśnienia gazu w instalacjach rurociągowych jest niekorzystne ze względu na duży poziom generowanych drgań dźwiękotwórczych. Ponadto występująca pulsacja przekraczająca wartości dopuszczalne (określone przez stosowne normy) może doprowadzić do uszkodzeń zmęczeniowych konstrukcji oraz do nadmiernych strat ciśnienia w instalacjach.
 
Samo zjawisko pulsacji ciśnienia i występowania drgań może mieć kilka przyczyn m.in., wynikających z okresowo zmiennego natężenia przepływu, może być też wynikiem wymuszeń zewnętrznych w postaci drgań mechanicznych działających na elementy układu.
 
W skrajnych przypadkach niekontrolowana pulsacja gazu może doprowadzić do uszkodzeniem lub zniszczeniem elementów instalacji i ich rozszczelnienia. 


Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.

  Please prove you are human by selecting the Key.