Analiza CFD: posiadamy kompetencje i doświadczenie w realizacji symulacji przepływów na potrzeby przemysłu.

Symulacje CFD (Computational Fluid Dynamics) to metoda obliczeniowa, która wykorzystuje metody numeryczne do analizy przepływów. Znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach inżynierii – od aerodynamiki po inżynierię biomedyczną. Największą zaletą analiz CFD jest możliwość wykonywania symulacji komputerowych przepływu płynów  i gazów, co pozwala na optymalizację projektów przed ich fizyczną realizacją, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów.

Symulacja CFD - czemu służy?

Po wygenerowaniu siatki objętości lub elementów skończonych i zadaniu warunków brzegowych, jesteśmy w stanie analizować dane takie jak rozkład wektorów prędkości, ciśnień i wiele innych, w celu przewidywania przepływu powietrza i zachowania się analizowanego obiektu. Zaletami CFD są dokładność, opłacalność i możliwość integracji z innymi dyscyplinami inżynieryjnymi. Bardzo często analizy CFD stanowią jeden z etapów projektu (przykładowo wygenerowanie rozkładu ciśnień poprzez analizę przepływu aby zadać go jako obciążenie w analizie strukturalnej, lub wygenerowanie wartości sił wstrząsów akustycznych z analiz CFD aby przeprowadzić analizę harmoniczną, itd.). Dzięki precyzyjnym obliczeniom CFD, możliwe jest przeanalizowanie się zachowania płynów i gazów w skomplikowanych układach oraz  przewidywanie sił działających na obiekty, co jest trudne do osiągnięcia przy ręcznych obliczeniach.

Sprawdź informacje z zakresu analizy CFD na naszym blogu:

Czym są symulacje CFD?

Analiza CFD - jaki jest zakres naszych usług?

Program CFD jest kluczowym narzędziem dla inżynierów do symulacji przepływu płynów, wymiany ciepła i innych zjawisk fizycznych. Firma KOME wykorzystuje w stojej pracy oprogramowanie Ansys CFX/Fluent, Midas CFD, Simcenter FloEFD, czy też R-Wind. Dzięki czemu ma możliwość analizy praktycznie wszystkich typów analiz przepływów z jakimi może spotkać się inżynier. 

Narzędzia do analizy przepływów stosowane są przy projektowaniu samolotów, samochodów, budynków oraz w różnych gałęziach przemysłu. CFD, jako dziedzina obliczeniowej dynamiki płynów, znacząco wpływa na rozwój różnych dziedzin inżynierii, przyczyniając się do zwiększenia wydajności i precyzji analiz inżynierskich.

Dzięki praktycznemu zastosowaniu analizy mechaniki płynów realizujemy analizy CFD m.in:

  • przepływy w urządzeniach wirnikowych: pompy, sprężarki, turbiny
  • przepływy wewnętrzne: zawory, regulatory, przewody
  • przepływy zewnętrzne (wokół obiektów): ciecz i gazy, stan ustalony i nieustalony
  • przepływy z transportem czynników: mieszanie płynów
  • przepływy wielofazowe: parowanie, kondensacja
  • obliczenia cfd z reakcjami: procesy spalania - tzw. złożona analiza cfd 
  • przepływy z wymianą ciepła
  • przepływy turbulentne

Analizy Przepływów CFD

Wszystkie prace realizujemy z klauzulą poufności

Obliczenia numeryczne z zakresu mechaniki płynów tzw. symulacje CFD (Computional Fluid Dynamics - CFD) są, obok analiz wytrzymałościowych, jedną z najdynamiczniej rozwijających się technik obliczeniowych. 

Profesjonalnie wykonana symulacja CFD skraca czas konsultacji założeniowych oraz zdecydowanie ogranicza ilość budowanych prototypów, co wiąże się ze znacznymi oszczędnościami. Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura we Wrocławiu i zapoznania się z ofertą usług z zakresu analizy cfd i innych.


Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.

    Please prove you are human by selecting the cup.