Midas NFX - rewelacyjne oprogramowanie CAE!

Pakiet oprogramowania inżynierskiego Midas NFX to nowoczesny i intuicyjny pre-post procesor, który wraz z modułem obliczeniowym tworzy doskonałe narzędzie umożliwiające realizowanie zaawansowanej i efektywnej symulacji. Jego funkcjonalności obejmują:

1. Bezpośredni import geometrii di oreoricessora CAD:

Midas NFX jako dedykowany program inżynierski do prowadzenia symulacji MES i umożliwia bezpośredni import geometrii, bez konieczności używania narzędzi zewnętrznych, z popularnych formatów CAD, jak ma to miejsce w przypadku rozwiązań konkurencji.

2. Tworzenie geometrii:

Umożliwia również tworzenie geometrii od podstaw, posiada funkcje tworzenia elementów jednowymiarowych, powierzchni i brył.

3. Ocena jakości geometrii:

Dodatkowo Midas NFX zawiera funkcje do oceny jakości geometrii oraz upraszczania geometrii na potrzeby prac obliczeniowych.

4. Upraszczanie geometrii:

Program inżynierski Midas NFX umożliwia również upraszczanie geometrii, co jest istotne dla skrócenia czasu przygotowywania modeli do analizy numerycznej.

5. Definiowanie materiałów:

Istnieje możliwość definiowania materiałów przez użytkownika. Program Midas NFX oferuje rozbudowaną bibliotekę materiałów pozwalających na prowadzenia analiz nieliniowych gdzie własności materiału zmieniają się w zależności od zadanych parametrów.

6. Moduł do tworzenia siatki elementów skończonych:

Midas NFX wyposażony jest w okazały moduł do tworzenia siatek od podstaw, co pozwala na prowadzenie obliczeń na modelach powłokowych, solidowych, prętowych oraz hybrydowych. Istnieje także możliwość pracy wyłączenie z siatką MES bez potrzeby pracy z geometrią CAD

7. Modyfikacje siatki:

Można modyfikować parametry, sprawdzać jakość generowanej siatki, dzielić elementy i wykonywać inne operacje związane z kontrolą struktury siatki MES.

8. Definiowanie warunków brzegowych:

Program inżynierski Midas NFX pozwala również samodzielnie definiować wiele typów warunków brzegowych, które później można w zależności od potrzeby sprowadzać z przypadków prostych do skomplikowanych kombinacji. Niektóre rodzaje podparć mogą być również stosowane automatycznie. Można ręczenie ograniczać stopnie swobody. Dla modeli symetrycznych jest możliwość stosowania symetrycznych warunków obciążenia

9. Prowadzenie symulacji z wykorzystaniem obliczeń na wielu rdzeniach oraz na GPU

Program inżynierski Midas NFX już w standardowej wersji pozwala na nakładanie siatki MES z wykorzystaniem wielu rdzeni, pozwala na prowadzenie symulacji komputerowych z wykorzystaniem obliczeń wielowątkowych oraz tych wspomaganych za pomocą GPU w tym kart obliczeniowych NVIDIA Quadro lub NVIDIA RTX. Funkcje te dostępne są bez dodatkowych opłat, jak to ma miejsce w ofertach konkurencyjnych rozwiązań.

10. Zaawansowany postprocesor analiz MES i CFD

Midas NFX posiada zaawansowany post- processor do analizy wyników. Pozwalana analizować wyniki złożonych stanów naprężenia i odkształcenia dla powłok, brył wg teorii HMH, dla kierunków głównych lub dla wskazanych przez użytkownika kierunków lub tez układów odniesienia. Program pozwala wyświetlać, mapy, wektory i prezentować wykresy.

 
 

Midas Nfx jako dedykowany program do mes umożliwia bezpośredni import geometrii, bez konieczności używania narzędzi zewnętrznych, z popularnych formatów CAD. Umożliwia również tworzenie geometrii od podstaw, posiada funkcje tworzenia elementów jednowymiarowych, powierzchni i brył. Dodatkowo zawiera funkcje do oceny jakości geometrii oraz upraszczania geometrii na potrzeby prac obliczeniowych. Midas NFX wyposażony jest w okazały moduł do tworzenia siatek od podstaw, co eliminuje potrzebę przygotowywania bardzo dokładnych modeli geometrycznych. Można modyfikować parametry, sprawdzać jakość generowanej siatki, dzielić elementy. Program pozwala również samodzielnie definiować wiele typów warunków brzegowych. Niektóre rodzaje podparć mogą być również stosowane automatycznie. Można ręczenie ograniczać stopnie swobody. Dla modeli symetrycznych jest możliwość stosowania symetrycznych warunków obciążenia. Istnieje możliwość definiowania materiałów przez użytkownika. Oferuje rozbudowaną bibliotekę materiałów. 

 
 
 

Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.

    Please prove you are human by selecting the tree.