Program do ocen trwałości zmęczeniowej!

Kolejne kroki, które należy spełnić aby obliczyć trwałość zmęczeniową korzystając z oprogramowania LIMIT CAE to:

Wyeksportowanie wyników naprężeń: Na początku, korzystamy z innych programów, które pomagają określić, w jakich miejscach i jakie wartości naprężeń występują w konstrukcji podczas różnych przypadków obciążeń.

Zaimportowanie wyników do LIMIT CAE: Wyniki te są kolejno importowane do programu LIMIT CAE. To pozwala przenieść informacje o naprężeniach do oprogramowania, gdzie struktura jest analizowana pod kątem wytrzymałości zmęczeniowej.

Zdefiniowanie obciążeń cyklicznych: Wprowadzamy do programu LIMIT CAE , informacje o obciążeniach i warunkach, dla których ma być analizowana trwałość konsturkcji, jak to ma miejsce w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Zadajemy parametry określające amplitudę i charakter zmienności obciążeń.

Zdefiniowanie połączeń spawanych: W programie LIMIT CAE  wskazuje się wszystkie połączenia spawane i wybiera typ spoiny (przykładowo spoiny czołowe, pachwinowe jednostronne, pachwinowe dwustronne, itd.) oraz wskazuje się wartość FAT, która wskazuje jak długo to połączenie może utrzymywać się pod wpływem obciążeń cyklicznych. Program jest w stanie analizować jednocześnie kilak tysięcy połączeń spawanych. 

Ocena trwałości zmęczeniowej: Na podstawie wcześniej pobranych wyników naprężeń i zadanych parametrów obciążeń cyklicznych oraz zdefiniowanego kryterium oceny wytrzymałości zmęczeniowej, program weryfikuje, jaka liczba cykli działania zmiennego obciążenia spowoduje, że konstrukcja ulegnie uszkodzeniu z uwagi na wyczerpanie trwałości zmęczeniowej.

Propozycja optymalizacji: Po przeprowadzeniu analizy zmęczeniowej, użytkownik w programie może zweryfikować miejsca, gdzie konstrukcja jest najbardziej narażona na utratę wytrzymałości zmęczeniowej. Najczęściej, są to miejsca na spoinach. Pozwala to na wprowadzanie optymalizacji w projekcie w celu zwiększenia trwałości i bezpieczeństwa.

Podsumowując, analiza zmęczeniowa w LIMIT CAE pozwala na podstawie przeprowadzonych wcześniej symulacji komputerowych, wykonać obliczenia zmęczeniowe. A następnie umożliwia wykonać ocenę wytrzymałości zmęczeniowej konsturkcji. Dzięki przeprowadzeniu takiej analizy, można lepiej zrozumieć trwałość konstrukcji i podjąć odpowiednie kroki w celu zwiększenia jej wytrzymałości. Dodatkowo, wszystkie obliczenia wytrzymałości zmęczeniowej są wykonywane zgodnie z normami wskazanymi w oprogramowaniu.

LIMIT CAE jest dla Ciebie jeśli:

  • musisz zweryfikować współczynniki bezpieczeństwa.
  • trzeba zrewidować strefy krytyczne.
  • Klient oczekuje oceny trwałości zmęczeniowej. 
  • należy wykonać weryfikację pod kątem wielu kodów i standardów. 

Oferujemy zaawansowane narzędzie, umożliwiające wykonywanie analiz zmęczeniowych całych konstrukcji jak i komponentów.
CAE Limit pozwala na pracę z nową normą EN17149,  która jest na ostatnim etapie procedowania.


Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.

    Please prove you are human by selecting the truck.