WPROWADZENIE NOWYCH USŁUG PRZEZ KOMES PIOTR HARNATKIEWICZ DZIĘKI ZAKUPIONYM ŚRODKOM TRWAŁYM SZANSĄ NA ROZWÓJ FIRMY PO PANDEMII COVID-19

Celem głównym projektu jest powrót na ścieżkę rozwoju i dywersyfikacja dotychczasowej działalności. Cele szczegółowe: wdrożenie 2 nowych usług (budowanie wirtualnych (cyfrowych) bliźniaków konstrukcji mechanicznych, budowlanych i hydrotechnicznych oraz badanie dna zbiorników wodnych oraz wirtualnych (cyfrowych) bliźniaków dna zbiorników i cieków wodnych); utrzymanie zatrudnienia; wdrożenie proekologicznego rozwiązania; zdywersyfikowanie źródeł przychodów oraz rozszerzenie bazy potencjalnych Klientów.

Planowane efekty: poszerzenie katalogu usług przedsiębiorstwa o nowy rodzaj usługi/ produktu, pozwalający na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid-19 (budowanie wirtualnych (cyfrowych) bliźniaków konstrukcji mechanicznych, budowlanych i hydrotechnicznych oraz badanie dna zbiorników wodnych oraz wirtualnych (cyfrowych) bliźniaków dna zbiorników i cieków wodnych).

Całkowita wartość projektu: 245 016,00
Wkład UE: 159 360,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na COVID-19


Realizujemy projekt: „Wprowadzenie nowych usług przez KOMES Piotr Harnatkiewicz dzięki zakupionym środkom trwałym szansą na rozwój firmy po pandemii COVID-19.”


Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.

    Please prove you are human by selecting the plane.