Nowa seria szkoleń dla inżynierów – Laboratoria KO-MES!

MIDAS MeshFree: Wstęp 
Prelegent: mgr inż. Kamil Augustyniak, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: W pierwszym odcinku serii szkoleń z oprogramowania inżynierskiego MIDAS MeshFree Prelegent przedstawił program oraz opowiedział o jego podstawowych funkcjach. 

 
 

MIDAS MeshFree: Krok 1
Prelegent: mgr inż. Kamil Augustyniak, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Schemat pracy w programie Midas MeshFree składa się z trzech podstawowych kroków, które należy wykonać na potrzeby przeprowadzenia analizy. 
W kroku pierwszym, prelegent przybliży metodykę sporządzania modelu obliczeniowego:
-    Tworzenie nowego projektu oraz jego zapis,
-    Wybór typu analizy do obliczeń,
-   Import modelu geometrycznego.

 

MIDAS MeshFree: Krok 2
Prelegent: mgr inż. Kamil Augustyniak, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: W kroku drugim, Prelegent określił zakres stosowalności narzędzi programu Midas MeshFree oraz możliwych operacji związanych z pracą w interfejsie programu.

 

MIDAS MeshFree: Krok 3
Prelegent: mgr inż. Kamil Augustyniak, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: W kroku trzecim, Prelegent przeprowadził prezentację i weryfikację wyników obliczeń.

 

MIDAS MeshFree: Analiza liniowa
Prelegent: mgr inż. Kamil Augustyniak, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Celem i przedmiotem prezentacji, związanej ze sposobem przeprowadzania analiz liniowych w programie Midas MeshFree, jest przede wszystkim przybliżenie toku postępowania na drodze generowania analiz liniowych oraz przeprowadzania obliczeń w zakresie analiz liniowych w programie Midas MeshFree.

 

MIDAS MeshFree: Analiza nieliniowa
Prelegent: mgr inż. Kamil Augustyniak, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Celem i przedmiotem trzeciej prezentacji, związanej ze sposobem przeprowadzania analiz nieliniowych w programie Midas MeshFree, jest przede wszystkim przybliżenie toku postępowania na drodze generowania analiz nieliniowych oraz przeprowadzania obliczeń w zakresie analiz nieliniowych w programie Midas MeshFree.

 

MIDAS MeshFree: Analiza termomechaniczna
Prelegent: mgr inż. Kamil Augustyniak, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Celem i przedmiotem czwartej prezentacji, związanej ze sposobem przeprowadzania analiz termomechanicznych w programie Midas MeshFree, jest przede wszystkim przybliżenie toku postępowania na drodze generowania analiz termomechanicznych oraz przeprowadzania obliczeń w zakresie analiz termomechanicznych w programie Midas MeshFree.

 
MIDAS NFX: Dynamika liniowa (Analiza modalna)
Prelegentka:
mgr inż. Karolina Pawluć, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Analiza modalna jest podstawowym rodzajem analizy w zakresie dynamiki liniowej.  Informuje o częstościach własnych, na podstawie których można określić czy zjawisko rezonansu jest realnym zagrożeniem danej konstrukcji.. 
 

Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.

    Please prove you are human by selecting the house.