Nowa seria szkoleń dla inżynierów – Laboratoria KO-MES!

MIDAS MeshFree: Wstęp 
Prelegent: mgr inż. Kamil Augustyniak, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: W pierwszym odcinku serii szkoleń z oprogramowania inżynierskiego MIDAS MeshFree Prelegent przedstawił program oraz opowiedział o jego podstawowych funkcjach. 

 
 

MIDAS MeshFree: Krok 1
Prelegent: mgr inż. Kamil Augustyniak, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Schemat pracy w programie Midas MeshFree składa się z trzech podstawowych kroków, które należy wykonać na potrzeby przeprowadzenia analizy. 
W kroku pierwszym, prelegent przybliży metodykę sporządzania modelu obliczeniowego:
-    Tworzenie nowego projektu oraz jego zapis,
-    Wybór typu analizy do obliczeń,
-   Import modelu geometrycznego.

 

MIDAS MeshFree: Krok 2
Prelegent: mgr inż. Kamil Augustyniak, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: W kroku drugim, Prelegent określił zakres stosowalności narzędzi programu Midas MeshFree oraz możliwych operacji związanych z pracą w interfejsie programu.

 

MIDAS MeshFree: Krok 3
Prelegent: mgr inż. Kamil Augustyniak, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: W kroku trzecim, Prelegent przeprowadził prezentację i weryfikację wyników obliczeń.

 

MIDAS MeshFree: Analiza liniowa
Prelegent: mgr inż. Kamil Augustyniak, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Celem i przedmiotem prezentacji, związanej ze sposobem przeprowadzania analiz liniowych w programie Midas MeshFree, jest przede wszystkim przybliżenie toku postępowania na drodze generowania analiz liniowych oraz przeprowadzania obliczeń w zakresie analiz liniowych w programie Midas MeshFree.

 

MIDAS MeshFree: Analiza nieliniowa
Prelegent: mgr inż. Kamil Augustyniak, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Celem i przedmiotem trzeciej prezentacji, związanej ze sposobem przeprowadzania analiz nieliniowych w programie Midas MeshFree, jest przede wszystkim przybliżenie toku postępowania na drodze generowania analiz nieliniowych oraz przeprowadzania obliczeń w zakresie analiz nieliniowych w programie Midas MeshFree.

 

MIDAS MeshFree: Analiza termomechaniczna
Prelegent: mgr inż. Kamil Augustyniak, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Celem i przedmiotem czwartej prezentacji, związanej ze sposobem przeprowadzania analiz termomechanicznych w programie Midas MeshFree, jest przede wszystkim przybliżenie toku postępowania na drodze generowania analiz termomechanicznych oraz przeprowadzania obliczeń w zakresie analiz termomechanicznych w programie Midas MeshFree.

 
MIDAS NFX: Dynamika liniowa (Analiza modalna)
Prelegentka:
mgr inż. Karolina Pawluć, inżynier ds. obliczeń. KOMES Sp. z.o.o
Opis: Analiza modalna jest podstawowym rodzajem analizy w zakresie dynamiki liniowej.  Informuje o częstościach własnych, na podstawie których można określić czy zjawisko rezonansu jest realnym zagrożeniem danej konstrukcji.. 
 

Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.