Wykonujemy analizę drgań oraz świadczymy usługi z zakresu pomiarów drgań i wibracji.

Wykonujemy analizę drgań:
  1. Naturalnych/ niewymuszonych (bez udziału tłumienia) – analiza modalna;

  2. Wymuszonych (rurociągi i konstrukcje) oraz odpowiedz konstrukcji na drgania pochodzące od maszyn (silniki, prasy, sprężarki);

  3. Sejsmicznych/ parasejsmicznych - response spectrum (spektrum odpowiedzi);

  4. Odpowiedzi konstrukcji budynku - pochodzące od ruchu ulicznego (samochodowego, tramwajowego, kolej);

  5. Wpływu drgań na ludzi;

  6. Konstrukcji maszyn - pochodzące od przejazdów testowych lub rzeczywistych przejazdów;

  7. Drgań losowych (random vibration analysis);

W zakresie analiz i pomiarów drgań usługi wykonujemy m.in. dla:
  1. Inżynierii lądowej;

  2. Przemysłu kolejowego i drogowego;

  3. Branży kosmicznej i lotniczej;

  4. Branży energetycznej;

  5. Przemysłu wodnego (morskiego);

  6. Przemysłu wojskowego;

  7. Branży budowlanej;

  8. Branży chemicznej i petrochemicznej w strefach zagrożonych wybuchem;

  9. Jednostek samorządu terytorialnego;


Usługi wykonujemy na poziomie eksperckim!

Dzięki kompleksowości oferowanych przez nas usług jesteśmy w stanie wykonać zlecenie od zaplanowania i przeprowadzenia pomiarów, aż po wykonanie analizy drgań i zaprezentowanie wyników w postaci opracowania.

Do precyzyjnie wykonanej analizy drgań wykorzystujemy specjalistyczne programy inżynierskie (m.in. HBM nCode GlyphWorks, FlexPro Weisang GmbH, ARTeMIS Modal, Siemens LMS TestExpress), a analizy opieramy o powszechnie obowiązujące standardy i normy. 

Analiza drgań obejmuje szereg obliczeń analitycznych opartych o pomiary drgań, wibracji oraz koncepcji teoretycznych. Otrzymane wibrogramy umożliwiają określenie czy uzyskane wyniki badań są zgodne z wytycznymi normowymi oraz porównanie ich ze standardem.


Masz pytania? Napisz do nas, wypełnij formularz.

  Please prove you are human by selecting the car.