Projekty

ANALIZY PULSACJI GAZU

Na poziomie eksperckim wykonujemy analizy pulsacji ciśnienia w sieciach do przesyłu gazu. Do analiz wykorzystujemy oprogramowanie umożliwiające wykonanie precyzyjnych obliczeń MES i CFD (AFT).

Posiadamy doświadczenie i kompetencje do wykonywania obliczeń i analizy pulsacji gazu w sieciach przesyłowych w zakresie:

 1. Analiza pulsacji ciśnienia; 

 2. Analiza i określenie przyczyn wystąpienia pulsacji;

 3. Analiza i określenie przyczyny drgań/hałasu w sieciach przesyłowych gazu;

 4. Analiza skutków mechanicznych – zmeczenia w sieciach przesyłowych gazu;

Przeprowadzamy kontrole i badania wibracji w zakresie m.in.:

 1. Fundamentów pod sprężarkami;

 2. Wibroizolacji sprężarek;

 3. Wibroizolacji konstrukcji wsporczych;

 4. Kompensatorów mechanicznych;

 5. Modyfikacji geometrii urządzeń przesyłowych;

Pracujemy z wykorzystaniem m.in., norm:

 1. PN-EN 1594-2014;

 2. API 618;

Zjawisko pulsacji ciśnienia gazu w instalacjach rurociągowych jest niekorzystne ze względu na duży poziom generowanych drgań dźwiękotwórczych. Ponadto występująca pulsacja przekraczająca wartości dopuszczalne (określone przez stosowne normy) może doprowadzić do uszkodzeń zmęczeniowych konstrukcji oraz do nadmiernych strat ciśnienia w instalacjach.
 
Samo zjawisko pulsacji ciśnienia i występowania drgań może mieć kilka przyczyn m.in., wynikających z okresowo zmiennego natężenia przepływu, może być też wynikiem wymuszeń zewnętrznych w postaci drgań mechanicznych działających na elementy układu.
 
W skrajnych przypadkach niekontrolowana pulsacja gazu może doprowadzić do uszkodzeniem lub zniszczeniem elementów instalacji i ich rozszczelnienia. 

W zakresie przeprowadzenia analiz, obliczeń lub pomiarów zapraszamy do kontaktu!

Potrzebujesz naszych usług?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie.

Napisz do nas

Infolinia

+48 534 909 020 - Sprzedaż oprogramowania