20 czerwca, 2022

Obliczeniowa mechanika płynów – analizy CFD

Analiza CFD pozwala na efektywne skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie fizycznego produktu i przyczynia się do znacznych oszczędności, dotyczących procesu wdrożenia. Wykorzystywanie obliczeń numerycznych korzystnie wpłynęło […]
17 czerwca, 2022

Monitoring strukturalny konstrukcji (SHM – Structural Health Monitoring)