Odpowiednie techniki analizy w kontekście elementów kompozytowych