Aktualizacja oprogramowania AFT – Applied Flowe Technology