Analiza i ocena trwałości zmęczeniowej wybranych obiektów